Potrošački krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Uslovi odobravanja potrošačkih kredita sa fiksnom kamatnom stopom

Vrsta kredita Dinarski potrošački kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente Dinarski potrošački kredit sa fiksnom kamatnom stopom za neprimaoce
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD RSD
Iznos kredita Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit
Period na koji se ugovara kredit 6 - 36 meseca
(Za STANDARD klijente)


6-36 meseca
(Za STANDARD PLUS i PREMIUM klijente)

6 - 36 meseca
Depozit/Učešće Bez depozita i učešća Bez depozita i učešća
Obezbeđenje Menica i menično ovlašćenje za popunu iste, trajni nalog, adm. zabrana;
Preko 10.000 EUR zaduženosti u našoj Banci
i žirant
Menica i menično ovlašćenje za popunu iste, adm. zabrana;
Preko 10.000 EUR zaduženosti u našoj Banci
i žirant
Kriterijumi za indeksiranje kredita Nema Nema
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope Za STANDARD klijente
Od 06 do 12 meseci – 12,00% fiksna


od 13 do 36 meseca – 14,00% fiksna

Za STANDARD PLUS klijente
Od 06 do 12 meseci – 10,00% fiksna


od 13 do 36 meseca – 13,00% fiksna

Za PREMIUM klijente
Od 06 do 12 meseci – 9,00% fiksna


od 13 do 36 meseca – 10,00% fiksna

od 06 do 12 meseci – 16,30% god., fiksna

od 13 do 36 meseca – 17,30% god., fiksna

Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD po menici

Provizija za obradu zahteva:
3% od iznosa odobrenog kredita

Izveštaj Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD po menici
Provizija za obradu zahteva:
3% od iznosa odobrenog kredita
Provizija za PIO fond za penzionere
1,20% od ukupnog iznosa kredita sa kamatom
Napomena Minimalna provizija za obradu zahteva iznosi 2.000,00 dinara

Kategorizacija klijenata:

-NEPRIMAOCI zarade u Banci: nemaju otvoren račun za prijem zarade ili penzije u Direktnoj Banci. Klijenti koji nemaju poslovni odnos sa Bankom u trenutku podnošenja zahteva za bilo koju uslugu Banke.

-STANDARD: uslovi za fizička lica sa otvorenim tekućim računom kod Banke za prijem zarada ili penzija i za klijente koji imaju druga redovna primanja kod Direktne Banke. Svi klijenti koji imaju otvorene račune u Banci po osnovu prijema zarade, penzije, ostalih primanja, oročenih depozita i to sve u trenutku podnošenja zahteva za bilo koju uslugu Banke.

- STANDARD PLUS: uslovi za fizičko lice sa otvorenim tekucim računom kod Direktne Banke za prijem zarada, pod uslovom da:

-          je zaposlen u državnim institucijama, budžetskim ustanovama (škole, bolnice, domovi zdravlja, sudovi, ministarstva), javnim preduzećima, javno komunalnim preduzećima, skupštinama opštine i ostalim organizacijama koje imaju sličan status ili;

-          je zaposlen kod preduzetnika, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva koji ima sa Direktnom Bankom potpisan ugovor o prenosu zarada

-          je zaposlen u firmi koja je klijent Direktne Banke, a koji imaju u korišćenju kreditne proizvode Banke i usmeravaju svoje tekuće poslovanje preko računa otvorenog kod Direktne Banke;

 

-PREMIUM: uslovi za fizičko lice sa otvorenim tekućim računom za prijem zarada, sa čijim poslodavcem Banka ima potpisan Ugovor o prenosu zarada ili posebnu saradnju, a s tim da je fizičko lice doprinelo poboljšanju poslovnih rezultata Banke, ili uticalo na kvalitet akvizicije klijenata, ili omogućilo potpisivanje Ugovora o prenosu zarade.PREMIUM klijente čine svi klijenti koji su nekim svojim delovanjem uticali na poboljšanje poslovnog rezultata Banke i uticali na poslovni potencijal Banke.

Reprezentativni primer do 12 meseci

Valuta RSD RSD
Iznos kredita 100.000,00 RSD 100.000,00 RSD
Period na koji se ugovara kredit 12 meseci 12 meseci
Depozit/Učešće Bez depozita i učešća Bez depozita i učešća
Kriterijum za indeksiranje kredita Nema Nema
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 10,00% 16,30%
EKS (na godišnjem nivou) 16,62% 23,35%
Mesečni anuitet 8.806,07 RSD 9.091,45 RSD
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
3.000 RSD
Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
3.000 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 105.672,82 RSD 109.097,47 RSD

Reprezentativni primer do 36 meseca

Valuta RSD RSD
Iznos kredita 300.000,00 RSD 300.000,00 RSD
Period na koji se ugovara kredit 36 meseca 36 meseca
Depozit/Učešće Bez depozita i učešća Bez depozita i učešća
Kriterijum za indeksiranje kredita Nema Nema
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 13,00% 17,30% god.
EKS (na godišnjem nivou) 15,42% 19,86%
Mesečni anuitet 10.055,57 RSD 10.626,07 RSD
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
9.000 RSD
Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
9.000 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 362.000,66 RSD 382.538,74 RSD
    * Obračun je izvršen na dan 15.08.2016.

Uslovi odobravanja potrošačkih kredita sa fiksnom kamatnom stopom, indeksiranih u EUR

Vrsta kredita Potrošački kredit sa fiksnom kamatnom stopom za klijente, indeksiran u EUR Potrošački kredit sa fiksnom kamatnom stopom za neprimaoce, indeksiran u EUR
Valuta u kojoj se ugovara kredit EUR EUR
Iznos kredita Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit
Period na koji se ugovara kredit 6 - 36 meseca
(Za STANDARD klijente)


6-36 meseca
(Za STANDARD PLUS i PREMIUM klijente)

6 - 36 meseca
Depozit/Učešće Min. 30% dinarsko učešće Min. 30% dinarsko učešće
Obezbeđenje Menica i menično ovlašćenje za popunu iste, trajni nalog, adm. zabrana
preko 10.000 EUR zaduženosti u našoj Banci
i žirant
Menica i menično ovlašćenje za popunu iste, adm. zabrana
preko 10.000 EUR zaduženosti u našoj Banci
i žirant
Kriterijumi za indeksiranje kredita Srednji kurs NBS Srednji kurs NBS
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope Za STANDARD klijente od 06 do 12 meseci - 8,00% fiksna
od 13 do 36 meseca - 9,00% fiksna

Za STANDARD PLUS klijente od 06 do 12 meseci – 7,00% fiksna
od 13 do 36 meseca – 8,00% fiksna

Za PREMIUM klijente od 06 do 12 meseci – 6,00% fiksna
od 13 do 36 meseca – 7,00% fiksna

od 06 do 12 meseci – 12,00% fiksna

od 13 do 36 meseca – 16,50% fiksna

Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva:
3% od iznosa odobrenog kredita
Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
102,00 RSD za žiranta
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva:
3% od iznosa odobrenog kredita
Provizija za PIO fond za penzionere
1,20% od ukupnog iznosa kredita sa kamatom
Napomena Minimalna provizija za obradu zahteva iznosi 2.000,00 dinara

Reprezentativni primer do 12 meseci

Valuta EUR EUR
Iznos kredita 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR
Period na koji se ugovara kredit 12 meseci 12 meseci
Depozit/Učešće 300 EUR učešće (u dinarskoj pritivvrednosti) 300 EUR učešće (u dinarskoj pritivvrednosti)
Iznos kredita umanjen za učešće 700 EUR 700 EUR
Kriterijum za indeksiranje kredita Srednji kurs NBS Srednji kurs NBS
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 7,00%, fiksna 12,00%, fiksna
EKS (na godišnjem nivou) 16,20% 21,69%
Mesečni anuitet 60,67 EUR 62,28 EUR
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
30 EUR
Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
30 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom 728,03 EUR 747,42 EUR

Reprezentativni primer do 36 meseca

Valuta EUR EUR
Iznos kredita 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR
Period na koji se ugovara kredit 36 meseca 36 meseca
Učešće 900,00 EUR učešće (u dinarskoj protivvrednosti) 900,00 EUR učešće (u dinarskoj protivvrednosti)
Iznos kredita umanjen za učešće 2.100,00 EUR 2.100,00 EUR
Kriterijum za indeksiranje kredita Srednji kurs NBS Srednji kurs NBS
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 8,00%, fiksna 16,50%, fiksna
EKS (na godišnjem nivou) 11,25% 20,15%
Mesečni anuitet 65,74 EUR 73,64 EUR
Svi troškovi koji padaju na teret korisnika Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
90 EUR
Izveštaj iz Kreditnog biroa:
246,00 RSD za korisnika kredita
Menica:
50,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 3%:
90,00 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom 2.366,82 EUR 2.651,06 EUR
    * Obračun je izvršen na dan 15.08.2016.
Copyright © 2017 Direktna Banka