Devizna štednja

Devizna oročenja štednja

  • Banka vam nudi mogućnost polaganja deviznih sredstava na oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama.
  • Sredstva se oročavaju na 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60

Kamatne stope:

  • Kamatne stope na oročene depozite po redovnim uslovima u valuti EUR 

 Oročena devizna štednja po fiksnim kamatnim stopama

Rok Kamatna stopa (godišnja) EUR
1 mesec 0,10%
3 meseca 0,25%
6 meseci 0,45%
12 meseci 0,70%
24 meseci 1,00%
36 meseci 1,20%
48 meseci 1,20%
60 meseci 1,20%

 

Rentna štednja u valuti EUR - sa mesečnom isplatom kamate

  • Otvaranje deviznog računa banka vrši na zahtev klijenta, potpuno bez naknade u svim ekspoziturama Direktne Banke.
  • Klijentu Banka omogućava da tokom trajanja oročenja ostvaruje kamatu, isplaćenu kao renta. Banka vrši prenos kamate na avista račun  mesečno/po isteku meseca/, nakon čega će biti klijentu na raspolaganju.
  • Banka nudi mogućnost polaganja deviznih sredstava na rentnu štednju u sledećim valutama EUR: Sredstva se oročavaju na 3, 6, 12, 24 meseca.

Minimalni iznos deviznog depozita za rentnu štednju u valuti je 500 eura

Rok Kamatna stopa (godišnja) EUR
3 meseca 0,20%
6 meseci 0,40%
12 meseci 0,60%
24 meseci 0,90%

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Copyright © 2017 Direktna Banka