Dinarska štednja

Oročena dinarska štednja

  • Namenjen svim klijentima koji žele da osiguraju i povećaju svoja sredstva na određeni rok.
  • Bez troškova izdavanja i otvaranja računa.
  • Mogućnost polaganja dinarskih sredstava  na rokove od  1, 3, 6, 12, 25 i 36 meseci.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u RS.

Kamatne stope:

Kod oročene dinarske štednje po fiksnoj kamatnoj stopi na godišnjem nivou nominalna kamatna stopa jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi i data je na godišnjem niovu. Na oročene dinarske depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu komforne metode obračuna.

Štedni ulozi po isteku inicijalnog roka automatski se prenose na štednju po viđenju.

Rok Kamatna stopa
1 mesec 2,00%
3 meseca 2,50%
6 meseci 3,00%
12 meseci 3,50%
25 meseci 4,00%
36 meseci 4,50%

 

Rentna štednja sa mesečnom isplatom kamate u RSD:

  • Otvaranje dinarskog računa Banka vrši na zahtev klijenta, potpuno bez naknade u svim ekspoziturama Direktne Banke.
  • Klijentu Banka omogućava da tokom trajanja oročenja ostvaruje kamatu, isplaćenu kao renta. Banka vrši prenos kamate na Avista račun mesečno/ po isteku meseca/, nakon čega će biti klijentu na raspolaganju.
  • Banka nudi mogućnost polaganja dinarskih sredstava na rentnu štednju.
  • Sredstva se oročavaju na 6, 12, 25 I 36 meseci.
  • Minimalni iznos dinarskog depozita za rentnu štednju je 10.000,00 RSD.

 Kamatne stope:

  • Kamatne stope po oročenom dinarskom depozitu rentne štednje sa mesečnom isplatom kamate/po isteku meseca/  u zavisnosti od perioda oročenja:
Rok Kamatna stopa
6 meseci 2,70%
12 meseci 3,20%
25 meseca 3,70%
36 meseci 4,00%

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Copyright © 2017 Direktna Banka