Domaći platni promet

Kome je namenjen?

Svim pravnim licima i preduzetnicima u cilju što efikasnijeg poslovanja.


Karakteristike

 • Otvaranje i vođenje tekućih računa pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost
 • Izvršavanje naloga za plaćanje u bezgotovinskom platnom prometu
 • Izvršavanje gotovinskih uplata i isplata
 • Prijem uplata fizičkih lica u korist računa pravnih lica
 • Prijem i naplata čekova po tekućim računima građana
 • Prijem, evidencija i naplata po menicama i Ovlašćenjima
 • Elektronski platni promet
 • Izdavanje platnih kartica za plaćanje pravnim licima
 • Evidentiranje dnevnog prometa klijenata i izdavanje izvoda
 • Izvršavanje uplate osnivačkog uloga
 • Izdavanje potvrda po zahtevu klijenata

Za bliže informacije obratite se Odsek centralnog registra klijenata na telefon 034/ 305-141 ili najbližoj poslovnici Direktne banke.

Copyright © 2017 Direktna Banka