Devizni

Devizni e-Banking Direktne banke je namenjen svim pravnim licima koja žele da efikasno obavljaju sve svoje devizne transakcije bez odlaska u banku.

 

Zašto devizni e-Banking Direktne banke

  • Šaljete devizne naloge
  • Vidite raspored priliva za primljene uplate
  • Imate uvid u stanje na svim računima
  • Pratite promena na računu
  • Dobijete izvod sa tekućeg računa
  • Imate uvid u kursnu listu
  • Možete da izračunate odnos valuta

Servis je dostupan 24 časa dnevno.

Za korišćenje servisa potrebno je da imate otvoren dinarski i devizni račun u Direktnoj banci.

 

Dokumentacija

Za više informacija obratite se Odseku domaćeg platnog prometa Direktne banke na telefon 034/337-141, i e-mail: rtgs@direktnabanka.rs

Copyright © 2017 Direktna Banka