Dinarski

E-Banking Direktna banke je namenjen svim pravnim licima koja žele da lakše i brže obave svoje dinarske transakcije.

Šta nudi e-Banking Direktna banke

E-Banking je efikasan i pouzdan servis koji Vam omogućava da elektronskim putem realizujete dinarske transakcije bez odlaska u banku. I još:

  • svojim sredstvima upravljate brže, udobnije i jednostavnije
  • imate uvid u stanje i promene na računu
  • imate pregled i štampu izvoda
  • brz i bezbedan dinarski platni promet u realnom vremenu

E-Banking aplikacije su potpuno zaštićene od bilo kog vida zloupotrebe. Savremenim tehnologijama zaštite aplikacije garantuju potpunu kontrolu i sigurnost prilikom prenosa podataka.

Servis je korisnicima na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, uz 30% popusta za sve transakcije.

Direktna banka  vam omogućava dinarsko elektronsko poslovanje u off-line aplikacijama Asseco i Halcom, uz napomenu da se sami možete opredeliti za korišćenje jednog ili oba rešenja.

Dokumentacija

Popunjenu i overenu dokumentaciju (u dva primerka, osim Izjave, koju popunjavate u jednom primerku) možete da dostavite na svim šalterima Direktne banke.

Za više informacija obratite se Odseku domaćeg platnog prometa Direktne banke na telefon 034/337-141, i e-mail: rtgs@direktnabanka.rs

Copyright © 2017 Direktna Banka