Platni promet sa inostranstvom

Kao samostalna članica SWIFT-a, Direktna Banka AD Kragujevac, povezana je sa finansijskim institucijama širom sveta, što nam omogućava efikasno izvršavanje svih medjunarodnih transakcija za račun naših klijenata. Korektni i profesionalni odnosi sa bankama velikog broja zemalja sveta, kod kojih naša Banka ima otvorene devizne račune predstavlja dobru osnovu za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom.

Copyright © 2017 Direktna Banka