Krediti za refinansiranje

Kreditom za refinansiranje možete da izmirite sve svoje obaveze po kreditu, kreditnim karticama, tekućem računu i lizingu, uz mogućnost podizanja dodatnog keša

Krediti za refinansiranje namenjeni su klijentima banke. Status klijenta stičete jednostavnim prebacivanjem računa u Direktnu banku, a kredit će Vam biti odobren pre uplate prve zarade ili penzije.

 

Krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Krediti za refinansiranje sa promenljivom kamatnom stopom

 

 

Copyright © 2017 Direktna Banka