Lična karta

Direktna Banka AD Kragujevac Osnovni podaci
Ulica Kralja Petra I 26
Mesto Kragujevac
Poštanski broj 34000
Država Srbija
Web strana www.direktnabanka.rs
E-mail info@direktnabanka.rs
Matični broj 7654812
PIB 101458655
Račun 908-15001-80
Šifra delatnosti 6419
SWIFT KRAGRS22
REUTERS CBKG
Copyright © 2017 Direktna Banka