Medikredit

 

Direktno, lako i brzo do zdravlja cele porodice sa Medi kreditom Direktne Banke.

Vaše zdravlje i zdravlje Vaše porodice je naš prioritet.

Da naše usluge učinimo dostupnim širokom krugu pacijenata potrudili smo se da obezbedimo posebne pogodnosti plaćanja za svu kompleksnu dijagnostiku, vođenje trudnoće i porođaj, vantelesnu oplodnju, oftalmološku hirurgiju, operacije i stacionarno lečenje u tri naše ustanove: Opštoj bolnici MediGroup kao i Specijalnim bolnicama Jevremova i Miloš klinika.

Opšta bolnica MediGroup je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja svoj poslovni uspeh zasniva na pružanju zdravstvenih usluga po standardima savremenih dostignuća medicine iz oblasti hirurgije, interne medicine, ginekologije i akušerstva sa porodilištem, pedijatrije, ortopedije, urologije, laboratorijske i radiološke dijagnostike.

 

  • Medi kredit na rok 12, 24 i 36 meseci.
  • Kamatna stopa 8 % fiksna na godišnjem nivou.
  • Jednokratna naknada za obradu kredita 1%.

Koronarografija

MEDI KREDIT 12 meseci/ anuitet 24 meseci/ anuitet 36 meseci/ anuitet
Iznos kredita
197.000,00 RSD
17.063,19 RSD
EKS 10.53%
8.859,73 RSD
EKS 9,28%
6.1630.64 RSD
EKS 8,87%

Operacija žučne kese

MEDI KREDIT 12 meseci/ anuitet 24 meseci/ anuitet 36 meseci/ anuitet
Iznos kredita
242.760,00 RSD
21.026,70 RSD
EKS 9,25%
10.917,71 RSD
EKS 9,28%
7.554,69 RSD
EKS 8,85%

Totalna endoproteza kuka

MEDI KREDIT 12 meseci/ anuitet 24 meseci/ anuitet 36 meseci/ anuitet
Iznos kredita
300.000,00 RSD
25.984,56 RSD
EKS 10.42%
13.491,98 RSD
EKS 9,22%
9.336,00 RSD
EKS 8,83%

EKS obračunat na 13.12.2016. godine

Telefon za informacije o uslugama i cenama: 011 40 40 100

 

Specijalna ginekološka bolnica sa porodilištem Jevremova

Naročit aspekt našeg rada je posvećen lečenju steriliteta, a centar za reproduktivnu medicinu koji je oformljen obavlja sveobuhvatno ispitivanje i lečenje neplodnosti, primenjujući najsavremenije metode u postupcima vantelesne oplodnje, inovativne tehnike u asistiranoj reprodukciji.

Vantelesna oplodnja

MEDI KREDIT 12 meseci/ anuitet 24 meseci/ anuitet 36 meseci/ anuitet
Iznos kredita
250.000,00 RSD
21.653.80 RSD
EKS 10.46%
11.243,32 RSD
EKS 9,25%
7,780,00 RSD
EKS 8,84%

EKS obračunat na 13.12.2016. godine

Telefon za informacije o uslugama i cenama: 011 263 22 22, 011 263 32 22

Porođaj

MEDI KREDIT 12 meseci/ anuitet 24 meseci/ anuitet 36 meseci/ anuitet
Iznos kredita
249.000,00 RSD
21.594,87
EKS 10,42 %
11.212,72
EKS 9,24 %
7.758,83
EKS 8,84 %
Iznos kredita
299.000,00 RSD
25.931,19
EKS 10,37 %
13.464,27
EKS 9,22 %
9.316,82
EKS 8,83 %
Iznos kredita
359.000,00 RSD
31.134,77
EKS 10,40 %
16.166,13
EKS 9,20 %
11.186,42
EKS 8,83 %

EKS obračunat na 07.11.2016. godine

 

Miloš klinika

Specijalna bolnica za oftalmologiju i Centar za refraktivnu hirurgiju, kao predvodnik u savremenim metodama lečenja bolesti oka, nudi profesionalna rešenja kod operacije katarakte, laserskog skidanja dioptrije, lečenja rožnjače, glaukoma, retine, strabizma, laserskih intervencija, okuloplastike i ostalih oftalmoloških operacija.

Operacija katarakte

MEDI KREDIT 12 meseci/ anuitet 24 meseci/ anuitet 36 meseci/ anuitet
Iznos kredita
120.000,00 RSD
10.393.82 RSD
EKS 10.75%
5.396,79 RSD
EKS 9,39%
3.734,40 RSD
EKS 8,94%

Lasersko skidanje dioprtije po oku

MEDI KREDIT 12 meseci/ anuitet 24 meseci/ anuitet 36 meseci/ anuitet
Iznos kredita
50.000,00 RSD
4.330,76 RSD
EKS 11.54%
2.248,66 RSD
EKS 9,79%
1.556,00 RSD
EKS 9,21%

13.12.2016.

Telefon za informacije o uslugama i cenama: 011 24 55 759, 011 24 37 503

 

Da poštujemo Vaše vreme svedoči i činjenica da od momenta apliciranja za Medi kredit, do momenta isplate sredstava na račun MediGroup, a na osnovu profakture neće proći više od 24h.

Vaš lični bankar, Mirjana Mehinović očekuje Vas u ekspozituri u A bloku

Kontakt telefon +381 60 86 55 446

 

 

Copyright © 2017 Direktna Banka