Kontakt

Novosti

08.05.2017

- Izveštaj o održanoj XXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke, Obaveštenje akcionarima Banke i Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija Direktne Banke ad Kragujevac

Dana 08.05.2017. godine održana je XXI vanredna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac. Shodno donetim Odlukama Skupštine akcionara Banke, objavljuje se Obaveštenje akcionrima Banke i Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija Direktne Banke ad Kragujevac


Copyright © 2017 Direktna Banka