Plaćanje pripaid računa za mobilne telefone

 

Korisnici Dina i Visa platnih kartica Direktne banke, kao i korisnici Dina kartica drugih banaka, ubuduće mogu svoje prepaid račune za mobilne telefone u VIP, Telenor i MTS mreži, plaćati na svim bankomatima Direktna banke.

Način plaćanja pripaid računa:

  • Korisnik ubacuje karticu u bankomat
  • bira jezik
  • unosi PIN
  • bira opciju iz donjeg levog ugla ekrana DOPUNA MOBILBOG
  • na desnoj strani ekrana se pojavljuju opcije VIP, Telenor i MTS - izabrati jednu
  • unos broja telefona
  • potvrda
  • bira sumu za dopunu izborom jednog od ponuđenih iznosa ili unosom iznosa
  • potvrđivanjem iznosa, korisnik dobija slip i SMS poruku od operatera o izvršenoj transakciji.
Copyright © 2017 Direktna Banka