Potrošački krediti

Potrošački krediti Direktna banke Vam omogućavaju da lako i brzo ostvarite mnoge želje i obezbedite sebi udoban život, da idete u kupovinu opušteno.

U okviru naše poslovne ponude, nudimo Vam mogućnost kreditiranja za sledeće namene:

  • za školarinu
  • za adaptaciju stambenog prostora
  • nabavku trajnih potrošnih dobara
  • i druge namene.

 

Potrošački krediti sa fiksnom kamatom

Potrošački krediti sa promenljivom kamatom

Copyright © 2017 Direktna Banka