Sefovi

Direktna banka nudi mogućnost čuvanja dragocenosti u sefovima različitih veličina, domaćim i stranim pravnim licima. Kao korisnik sefa, sa Bankom zaključujete poseban ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja sefa. Ugovor se zaključuje na određeni rok, sa plaćanjem zakupnine tromesečno unapred.

Visina cene zakupa sefova se odnosi na tromesečni zakup (u RSD)

Visina sefa
6 cm
12 cm
18 cm
24 cm
30 cm

Sefovi su smešteni na sledećim lokacijama:

  • Sedištu Banke, u Kragujevcu, u ul. Kralja Petra I 26. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 335-617 lok. 145
  • Glavnoj filijali Smederevo, Trg Republike 2, Smederevo. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 026/ 221-426
  • Filijali Vrnjačka Banja, Vrnjačka 1, Vrnjačka Banja. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 036/ 616-170
Copyright © 2017 Direktna Banka