Sefovi

Direktna Banka nudi mogućnost čuvanja dragocenosti u sefovima različitih veličina, domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima. Kao korisnik sefa, sa Bankom zaključujete poseban ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja sefa. Ugovor se zaključuje na određeni rok, sa plaćanjem zakupnine tromesečno unapred.

Visina sefa
6 cm
12 cm
18 cm
24 cm
30 cm

Sefovi su smešteni na sledećim lokacijama:

  • Regionalni centar Kragujevac, u ul. Kralja Petra I 26. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 335-617 
  • Regionalni centar Beograd, Filijala Smederevo, Trg Republike 2, Smederevo. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 026/ 4621-426
  • Regionalni centar Kragujevac, Filijala Vrnjačka Banja, Vrnjačka 1, Vrnjačka Banja. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 036/ 616-170
Copyright © 2017 Direktna Banka