Tekući računi za prijem zarada/penzija

Direktna Banka, direktno sa Vama!

Odaberite tekući račun prema svojim potrebama

tekući računi namenjeni su svim građanima, bez obzira na to da li imaju standardna primanja (platu ili penziju) ili ne.

Prateći paket proizvoda i usluga kreiran je sa ciljem da se nekada bazična funkcija tekućih računa koja se svodila na primanje uplata i vršenje isplata podigne na viši nivo i da se našim klijentima omogući jednostavan i povoljan pristup savremenim bankarskim proizvodima i uslugama, poput kreditnih kartica, elektronskog bankarstva ili kombinacije menjačkih i štednih usluga.

Paketi tekućih računa

Vrsta usluga Paket 1 – besplatno održavanje Paket 2 - održavanje 250,00 rsd Paket 3 – održavanje 590,00 rsd Paket 4 – održavanje 150,00 rsd (isključivo za penzionere)
Dinarski tekući račun

Devizni tekući račun

E - bank

Trajni nalog

Debitna kartica

Za dozvoljeno prekoračenje odobrenje se naplaćuje 1000 rsd

Dozvoljeno prekoračenje

Čekovi građana

SMS - obaveštenje o prilivima

SMS - obaveštenje o svim transakcijama (uplate, isplate, korišćenje kartice)

Penzija unap#800000

Besplatno održavanje Visa k#800000itne kartice

Penzija unapred

Proizvod namenjen penzionerima

Isplata penzije 7 dana unapred za penzionere koji izaberu Paket 2.

Za samo 100 rsd više svakog meseca, gospodar ste svoje penzije 7 dana pre svih.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Copyright © 2017 Direktna Banka