Western Union

Kome je namenjen Western Union?

Svima koji žele da prime novac iz inostranstva, od rođaka ili prijatelja.

 

Prednosti Western Union-a

  • Omogućava brzu i jednostavnu isplatu
  • Novac je moguće primiti nekoliko minuta nakon uplate
  • Jednostavnost procedure da bi svojim najbližima omogućila da brzo i sigurno prime novac
  • Nije vam potreban račun u banci da biste primili novac
  • Usluga prijema novca se ne naplaćuje

Prijem novca putem Western Union-a

  • Po dobijanju obaveštenja od pošiljaoca popuniti formular za prijem novca
  • Dati na uvid identifikacioni dokument
  • Novac se isplaćuje odmah nakon kompjuterske provere 
  • Isplate se vrše u svim ekspoziturama Direktna AD Kragujevac

 

Western Union, kao svetski lider u elektronskom prenosu novca, već godinama svoju pažnju usmerava ka pružanju najbolje usluge klijentima.

Verujemo da se kvalitet i prepoznatljivost neke usluge ogleda upravo u ljudima koji se trude da učine korak dalje i time doprinesu ostvarenju najboljih poslovnih rezultata.

Copyright © 2017 Direktna Banka