Krediti

Direktna Banka u svojoj ponudi ima kratkoročne i dugoročne modele kreditiranja prilagođene poslovnim potrebama svojih klijenata, u domaćoj i stranoj valuti.

Kratkoročni
krediti

 • Overdraft krediti po tekućem računu
 • Krediti sa dinarskim/deviznim depozitom
 • Krediti za obrtna sredstva
 • Krediti za kupovinu opreme
 • Revolving i okvirni krediti
 • Krediti za refinansiranje

Dugoročni
krediti

 • Krediti sa dinarskim/deviznim depozitom
 • Krediti za obrtna sredstva
 • Krediti za kupovinu opreme
 • Revolving i okvirni krediti
 • Investicioni krediti
 • Krediti za izgradnju i kupovinu poslovnih objekata i zemljišta
 • Krediti za refinansiranje