Biznis tekući računi

Namenjeni su pravnim licima koja imaju registrovana sedišta u Srbiji ili inostranstvu. Dinarski i devizni tekući računi su na raspolaganju našim klijentima u cilju što efikasnijeg poslovanja i obavljanja transakcija platnog prometa, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Tekući račun možete otvoriti u svim poslovnicama Direktne Banke.

 

Kontaktirajte nas za sve informacije o potrebnoj dokumentaciji za otvaranje Biznis tekućeg računa u našoj banci na e-mail adresu:
corporate@direktnabanka.rs