Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Broj rata
po Vašem
planu.

Rasteretite Vaš budžet, podelite potrošnju na rate!

Usluga podela transakcija kupovine i podizanja gotovine na rate

Svi postojeći i potencijalni korisnici Mastercard kreditne kartice Direktne Banke imaju mogućnost da transakcije kupovine i podizanja gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu, kao i kupovine na internetu, u iznosu većem od 6.000 dinara, podele na minimalno 3, a maksimalno na 12 jednakih mesečnih rata.

Nakon poslate poruke korisnik će dobiti SMS odgovor sa informacijom da li je zahtev za podelom na rate uspešno realizovan.

Za podelu na rate potrebno je da korisnik SMS poruku, koja stiže kao potvrda o uspešno izvršenoj transakciji, prosledi (opcija forward) na broj 7272. Na samom početku poruke važno je navesti tekst „RATA“ i broj rata zavisno od toga na koliko rata želite da podelite transakciju: RATA_ broj željenih rata_ (ispred i iza broja rata napravite razmak). Primer teksta koji se dodaje na početku poruke kada se transakcija deli na 3 rate: RATA 3

SMS poruku o podeli na rate je moguće poslati i iz inostranstva*, pa tako Telenor korisnici poruku šalju ukucavanjem kratkog broja 7272, dok je za Telekom mrežu potrebno ukucati prefiks +381647272. VIP mreža ne podržava slanje kratkog broja iz rominga.

Za uslugu podele transakcija na rate, Banka ne zaračunava kamatu ukoliko korisnik redovno izmiruje dospelo zaduženje. Za ovu uslugu plaća se samo naknada za podelu na rate koja se raspoređuje na period otplate i uračunata je u mesečnu ratu.

SMS poruka se Banci šalje za svaku transakciju posebno za koju se želi podela na rate, a prva rata dospeva na naplatu tek sa drugim izvodom po izvršenoj transakciji.

Posebna povoljnost opcije podele transakcija na rate jeste mogućnost aktivacije usluge do prvog mesečnog obračuna, odnosno do 20. u mesecu.

Saznajte više o uslovima korišćenja na linku

https://www.direktnabanka.rs/o-nama/tarife-naknada/

* Slanje SMS poruke se tarifira po cenovniku koji je propisao izabrani mobilni operater.

Reprezentativni primer:

Mastercard kreditna kartica - Reprezentativni primer za potrošnju podeljenu na 5 mesečnih rata
Valuta kredita RSD
Iznos kreditnog limita 100.000 RSD
Period otplate 5 meseci
Nominalna kamatna stopa fiksna, godišnja 0%
Mesečna članarina 200 RSD
Trošak izveštaja kreditnog biroa 246 RSD
Mesečna rata* 21.000,00 RSD
Efektivna kamatna stopa** 27,88%
Ukupan iznos koji klijent plaća banci na kraju otplatnog perioda 106.246,00 Din.

* Naknada u visini 5% od iznosa transakcije se deli na broj rata i naplaćuje se svaki mesec uz dospelu mesečnu ratu

** Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 01.01.2020. godine

Mastercard kreditna kartica - Reprezentativni primer za potrošnju podeljenu na 7 mesečnih rata
Valuta kredita RSD
Iznos kreditnog limita 100.000 RSD
Period otplate 7 meseci
Nominalna kamatna stopa fiksna, godišnja 0%
Mesečna članarina 200 RSD
Trošak izveštaja kreditnog biroa 246 RSD
Mesečna rata* 15.771,42 Din.
Efektivna kamatna stopa** 36,29%
Ukupan iznos koji klijent plaća banci na kraju otplatnog perioda 110.645,97 Din.

* Naknada u visini 9% od iznosa transakcije se deli na broj rata i naplaćuje se svaki mesec uz dospelu mesečnu ratu

** Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 01.01.2020. godine

Mastercard kreditna kartica - Reprezentativni primer za revolving potrošnju
Valuta kredita RSD
Iznos kreditnog limita 100.000 RSD
Period otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 23%, fiksna
Mesečna članarina 200 RSD
Trošak izveštaja kreditnog biroa 246 RSD
Minimum za uplatu 5% od ukupnog duga
Minimalni mesečni iznos za uplatu 500 RSD
Prva mesečna rata otplate kredita* 5.105,83 RSD
Efektivna kamatna stopa** 32,24%
Ukupan iznos glavnice, kamate i svih ostalih ukupnih troškova *** 134,990.68 Din.

*Iznos prve revolving rate je 5% ukupne potrošnje (uvećan za iznos mesečne članarine), i u prvom obračunskom periodu kamata se ne obračunava (grejs period). Svaka sledeća revolving rata podrazumeva obračun kamate.

**Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 01.01.2020. godine

***U ostale ukupne troškove uračunat je trošak izveštaja Kreditnog biroa i mesečna članarina