Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Pametni bankomati

Od sada brojne bankarske usluge možete da obavite jednostavno i brzo na pametnim bankomatima Direktne Banke. Naši pametni bankomati su vam na raspolaganju 24 časa, svih sedam dana u nedelji za podizanje gotovine, uplate i isplate sredstava, promenu PIN koda, menjačke poslove i druge transakcije.

Korisnici poslovnih kartica Direktne Banke imaju na raspolaganju dodatne funkcionalnosti na novim, pametnim bankomatima Banke. Brojne nove, kao i standardne bankarske tranasakcije korisnicima su na raspolaganju u bilo koje doba dana, bez odlaska u Banku.

Direktna Banka je svojim korisnicima, fizičkim licima, omogućila dodatne funkcionalnosti na novim, pametnim bankomatima koji su izrađeni u skladu sa najsavremenijim standardima svetskog bankarstva.

Na ovaj način mnogobrojne bankarske usluge Direktne Banke sada su dostupne 24 sata, svih sedam dana u nedelji.

U zavisnosti od vrste proizvoda koje koriste, korisnicima su na pametnim bankomatima Direktne Banke na raspolaganju neke od sledećih usluga:

 • Uvek dostupna sredstva sa računa u Banci
 • Uplata i isplata sredstava u dinarima i evrima
 • Gotovinsko izmirenje rata kredita, POS kredita i kreditnih kartica
 • Bezgotovinsko izmirenje rata kredita i kreditne kartice
 • Bezgotovinski prenos sredstava, u dinarima, evrima, švajcarskim francima, američkim dolarima i britanskim funtama sa ličnih računa u istoj valuti u okviru Banke
 • Menjački poslovi – bezgotovinski prenos sredstava sa konverzijom
 • Brza i laka promena PIN koda

Direktna Banka ne naplaćuje naknade za korisnike platnih kartica i kredita Banke za usluge izvršene na pametnom bankomatu, osim standardne naknade za isplatu sredstava sa kreditne kartice.

Korisnici DinaCard, Visa, kao i debitne i kreditne Mastercard kartice Direktne Banke za identifikaciju na pametnom bankomatu koriste karticu i PIN kod koji su dobili prilikom preuzimanja kartice.

Po izvršenoj identifikaciji, korisnik može da izabere jednu od opcija koje ima na raspolaganju za sve svoje aktivne račune, poput dinarskog tekućeg računa, deviznog računa, dinarskog i deviznog računa po viđenju, kreditnih računa i računa kreditne kartice.

Za svaku obavljenu transakciju po navedenim računima dobiće slip – potvrdu sa svim detaljima o izvršenoj usluzi, bilo da se radi o podizanju novca, gotovinskom ili bezgotovinskom izmirenju rate kredita i/ili kreditne kartice, prenosu sredstava sa konverzijom itd.

Ovlašćena lica imaju prikaz funkcionalnosti za račune koji su vezani za dodatnu karticu kojom se identifikuju na pametnom bankomatu. U zavisnosti od toga da li je za dodatnu karticu ovlašćenog lica vezan dinarski i/ili devizni tekući račun, korisniku će za ove račune biti omogućene sledeće usluge: upit stanja, uplata i isplata u dinarima i/ili evrima, bezgotovinski prenos sa konverzijom. Ovlašćeno lice ima mogućnost da na pametnom bankomatu izvrši i izmenu PIN-a za svoju dodatnu karticu.

Korisnici kredita na prodajnom mestu partnera Direktne Banke (POS kredit) koji ne poseduju debitnu platnu karticu Direktne Banke, kao ni tekući račun identifikaciju vrše unosom svog jedinstvenog matičnog broja (JMBG) na pametnom bankomatu. Ovim korisnicima na raspolaganju su usluga provere stanja dospelih obaveza po kreditu, kao i usluga gotovinske uplate rata POS kredita.

Ukoliko se korisnik identifikuje platnom karticom druge banke, na pametnom bankomatu može da koristi usluge koje su dostupne na standardnim bankomatima Direktne Banke.

 1. Isplata sa računa

  Isplata sredstava sa ličnih računa vrši se odabirom opcije „Podizanje gotovine RSD“ / „Podizanje gotovine EUR“ u glavnom meniju pametnog bankomata. Korisnik može da odabere predefinisani iznos, odnosno slobodan unos.

  Prilikom identifikacije bilo kojom debitnom karticom korisniku će biti ponuđena lista aktivnih računa dostupnih za isplatu u Direktnoj Banci.

 2. Uplata na račun

  Na pametnim bankomatima Direktne Banke moguće je izvršiti uplatu sredstava u dinarima ili evrima odabirom opcije „Uplata gotovine RSD“ / „Uplata gotovine EUR“, i to na lični račun, račun za koji korisnik ima ovlašćenje i koji je vezan za dodatnu karticu, kao i na račun kreditne kartice kojom je izvršena identifikacija. Za uplatu rate POS kredita potrebno je da se korisnik, klikom na taster Accept/Prihvati, identifikuje unosom svog JMBG broja.

  Uplatu na račun korisnik može da izvrši u okviru definisanih limita. Detaljne informacije u vezi sa limitima nalaze se na ovom linku.

 3. Prenos sredstava

  Ukoliko u Direktnoj Banci korisnik ima dva ili više računa, izborom opcije „Prenos sredstava“ može da izvrši bezgotovinski prenos u istoj valuti između dva željena računa.

  Takođe, na raspolaganju ima i mogućnost prenosa sredstava sa ličnih računa na račun kredita, odnosno račun kreditne kartice.

 4. Upit stanja

  Stanje na dinarskom i deviznom računu, kao i dinarskim i deviznim računima po viđenju, stanje dospelih obaveza po kreditnim proizvodima i računima kreditnih kartica korisnik može da proveri odabirom opcije „Uvid u stanje“.

 5. Menjački poslovi – bezgotovinski prenos sredstava sa konverzijom

  Izborom opcije „Prenos sredstava sa konverzijom“ korisnik može da obavi bezgotovinsku prodaju ili otkup valuta, po kursu za efektivu iz zvanične kursne liste Banke.

 6. Promena PIN koda

  Ukoliko korisnik želi da promeni postojeći PIN kod platne kartice, potrebno je da u glavnom meniju pametnog bankomata odabere ovu opciju, unese svoj trenutni PIN i dva puta novi, željeni PIN kod, kao i da to potvrdi. Novi PIN može da koristi odmah nakon promene.

Lokacije pametnih bankomata

Postavka pametnih bankomata Direktne Banke na navedenim lokacijama biće realizovana u periodu od oktobra do kraja decembra 2020. godine.

 • Beograd, Makedonska 4 (Trg Republike)
 • Beograd, Uroša Martinovića 19 (A blok)
 • Beograd, Njegoševa 57

Korisničko uputstvo za pametne bankomate

Direktna Banka je svojim korisnicima, pravnim licima i preduzetnicima, omogućila dodatne funkcionalnosti na novim, pametnim bankomatima koji su izrađeni u skladu sa najsavremenijim standardima svetskog bankarstva.

Na ovaj način korisnicima su mnogobrojne bankarske usluge Direktne Banke sada dostupne 24 sata, svih sedam dana u nedelji.

PREDNOSTI PAMETNOG BANKOMATA:

 • Uvek dostupna sredstva
 • Upit stanja
 • Isplata sredstava
 • Uplata pazara
 • Brza i laka promena PIN koda

Direktna Banka ne naplaćuje naknade za korisnike platnih kartica Banke za usluge izvršene na pametnom bankomatu, osim standardne naknade za isplatu sredstava sa kreditne kartice.

Pravna lica i preduzetnici za identifikaciju na pametnom bankomatu koriste DinaCard poslovnu debitnu karticu, kao i Visa Business debitnu platnu karticu i PIN kod koji su dobili prilikom preuzimanja kartice.

Nakon izvršene identifikacije, korisnik može da izabere jednu od opcija koje ima na raspolaganju, poput promene PIN koda, isplate gotovine, upita stanja ili uplate pazara.

Uplatu pazara je moguće izvršiti u dinarima, i to u okviru definisanih limita. Detaljne informacije u vezi sa limitima nalaze se na ovom linku.

Ukoliko se korisnik identifikuje Visa Business kreditnom karticom, pored usluge upita stanja i ispate gotovine, na pametnom bankomatu ima i mogućnost promene PIN koda.

Lokacije pametnih bankomata

Postavka pametnih bankomata Direktne Banke na navedenim lokacijama biće realizovana u periodu od oktobra do kraja decembra 2020. godine.

 • Beograd, Makedonska 4 (Trg Republike)
 • Beograd, Uroša Martinovića 19 (A blok)
 • Beograd, Njegoševa 57