Direktna Banka uses cookies to improve web site functionality and does not collect any personal data thorough cookies collection. To find out more about cookies, read our updated Privacy protection policy.

Standard Savings

Standard Dinar Savings
Representative showcase of term deposit in dinar 1 month 3 months 6 months 12 months 25 months 36 months
Deposit currency RSD RSD RSD RSD RSD RSD
Deposit amount 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Nominal interest rate - yearly, % stated with two decimals 2,00% 2,50% 3,00% 3,25% 3,50% 4,00%
Effective interest rate - yearly 2,00% 2,50% 3,00% 3,25% 3,50% 4,00%
Term deposit due - in months 1 month 3 months 6 months 12 months 25 months 36 months
Interest amount for term deposit 168,33 624,33 1.484,81 3.250,00 7.435,94 12.488,48
Taxation – 0%
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita

Standard foreign currency savings in Euro
Showcase of a term deposit in Euro 3 month 6 months 12 months 25 months 36 months
Deposit currency EUR EUR EUR EUR EUR
Deposit amount 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Nominal interest rate - yearly, % stated with two decimals 0,10% 0,20% 0,50% 0,80% 1,00%
Effective interest rate - yearly 0,08% 0,17% 0,42% 0,68% 0;85%
Term deposit due - in months 3 month 6 months 12 months 25 months 36 months
Interest amount for term deposit 2,52 9,97 50,00 167,52 303,06
Taxation – 15% 0,38 1,50 7,50 25,13 45,46
Total amount that the client will receive upon term deposit expiry, after taxation of interest payable by the Bank, on clients behalf 10.002,14 10.008,47 10.042,50 10.142,39 10.257,60

Standard foreign currency savings in US dollars
Showcase of a term deposit in dollars 6 months 12 months
Deposit currency USD USD
Deposit amount 10.000,00 10.000,00
Nominal interest rate - yearly, % stated with two decimals 0,15% 0,30%
Effective interest rate - yearly 0,13% 0,25%
Term deposit due - in months 6 months 12 months
Interest amount for term deposit 7,48 30,00
Taxation – 15% 1,12 4,50
Total amount that the client will receive upon term deposit expiry, after taxation of interest payable by the Bank, on clients behalf 10.006,36 10.025,50

Stepenasta štednja

Stepenasta štednja Direktne Banke, u dinarima i evrima, je depozitni proizvod sa definisanim periodima oročenja i progresivnim rastom kamate. Pogodnost ove štednje je u činjenici da kamata raste iz meseca u mesec kod dinarskih uloga, dok kod oročenja u evrima kamata raste pet puta na svaka tri meseca.

Stepenasta štednja je proizvod namenjen domaćim i stranim fizičkim licima, tj. rezidentima i nerezidentima, bez ograničenja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa depozita.

Obračun kamate se vrši po isteku svakog definisanog perioda oročenja koja se prenosi na devizni, odnosno dinarski a vista račun. Osnova za naredni obračunski period je glavnica.

Stepenasta štednja u dinarima

Stepenasta štednja u dinarima je definisana na period od 12 meseci, pri čemu je svaki pojedinačni period jednak jednom mesecu i za svaki pojedinačni mesec definisana je različita, rastuća kamatna stopa.

Reprezentativni primer je rađen na dan 10.06.2019.

Valuta u kojoj se prima depozit RSD
Iznos depozita 350.000,00
Period oročenja 1 mesec 2 meseca 3 meseca 4 meseca 5 meseci 6 meseci 7 meseci 8 meseci 9 meseci 10 meseci 11 meseci 12 meseci
Nominalna kamatna stopa - fiksna, godišnja, % sa dve decimale 1,4% 1,7% 2% 2,3% 2,5% 3,5% 3,8% 4,5% 5% 5,5% 6% 7%
Efektivna kamatna stopa - godišnja 3,73%
Iznos kamate za pojedinačne periode na koje su sredstva oročena 383,83 rsd 501,45 rsd 589.15 rsd 654,76 rsd 734,78 rsd 991,03 rsd 1.109,53 rsd 1.307,31 rsd 1.355,68 rsd 1.590,81 rsd 1.675,65 rsd 2.011,49 rsd
Poreska obaveza – 0% / / / / / / / / / / / /
Ukupan iznos kamate za celokupan period na koji su sredstva oročena 12.908,47 RSD
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita 362.908,47 RSD

* Stepenasta štednja ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.

Stepenasta štednja u evrima

Stepenasta štednja u evrima je definisana na period od 15 meseci, pri čemu svaki pojedinačni period obuhvata period oročenja od 3 meseca za koji je definisana različita, rastuća kamatna stopa.

Reprezentativni primer je rađen na dan 10.06.2019.

Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 15.000,00
Period oročenja* 3 meseca 6 meseci 9 meseci 12 meseci 15 meseci
Nominalna kamatna stopa - fiksna, godišnja, % sa dve decimale 0,30% 0,50% 0,90% 1,30% 1,50%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,76%
Iznos kamate za pojedinačne periode (stepove) na koje su sredstva oročena 11,21 eur 18,66 eur 33,47 eur 48,78 eur 56,24 eur
Ukupan iznos kamate za celokupan period na koji su sredstva oročena 168,36 EUR
Poreska obaveza – 15% po pojedinačnim periodima (stepovima) 1,68 eur 2,80 eur 5,02 eur 7,32 eur 8,44 eur
Poreska obaveza – 15% za ukupan oročeni period 25,26 EUR
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća Banka, u ime i za račun klijenta 15.143,10 EUR
*Svaki pojedinačni period (step) obuhvata period od 3 meseca i za svaki pojedinačni step definisana je drugačija nominalna kamatna stopa.
Ukupan period oročenja iznosi 15 meseci

* Stepenasta štednja ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.

Fleksi štednja

Fleksi oročena štednja u dinarima i evrima nudi mogućnost podizanja i po polovine štednog uloga bez prekida oročenja. Klijent može da podigne sredstva tokom celog perioda oročenja, i to jednokratno ili iz više puta tako da zbir ne pređe 50 odsto.

Fleksi štednja je proizvod namenjen domaćim i stranim fizičkim licima, tj. rezidentima i nerezidentima, bez ograničenja u pogledu minimalnog i maksimalnog iznosa depozita.

Obračun i pripis kamate se vrši po dospeću oročenog depozit, kada se zajedno sa glavnicom prenosi na devizni, odnosno dinarski a vista račun. Prilikom svakog podizanja štednog uloga, sve do maksimalnih 50 odsto, radi se novi otplatni plan u kom je naznačen novi iznos glavnice na koju se obračunava kamata.

Fleksi štednja u dinarima

U ponudi Direktne Banke je Fleksi dinarska štednja sa periodima oročenja na 3, 6, 12, 15 i 25 meseci.

Reprezentativni primer je rađen na dan 10.06.2019.

Valuta u kojoj se prima depozit RSD
Iznos depozita 350.000
Period oročenja 3 meseca 6 meseci 12 meseci 15 meseci 25 meseci
Nominalna kamatna stopa - fiksna, godišnja, % sa dve decimale 2,60% 3,10% 3,50% 3,60% 3,70%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 2,60% 3,10% 3,50% 3,60% 3,70%
Iznos kamate za period na koji su sredstva oročena 2.271,73 rsd 5.398,46 rsd 12.269,12 rsd 15.857,78 rsd 27.504,77 rsd
Poreska obaveza – 0% / / / / /
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita 352.271,73 rsd 355.398,46 rsd 362.269,12 rsd 365.857,78 rsd 377.504,77 rsd
Navedeni iznosi kamate obračunati su na naznačeni iznos depozita uz pretpostavku da se njegova visina nije menjala u toku perioda oročenja.

* Fleksi štednja ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.

Fleksi štednja u evrima

U ponudi Direktne Banke je Fleksi štednja u evrima sa periodima oročenja na 6, 12, 15 i 25 meseci.

Reprezentativni primer je rađen na dan 10.06.2019.

Valuta u kojoj se prima depozit EUR
Iznos depozita 15.000
Period oročenja 6 meseci 12 meseci 15 meseci 25 meseci
Nominalna kamatna stopa - fiksna, godišnja, % sa dve decimale 0,35% 0,55% 0,80% 0,90%
Efektivna kamatna stopa - godišnja, % sa dve decimale 0,30% 0,47% 0,68% 0,77%
Iznos kamate za periode na koji su sredstva oročena 26,30 eur 82,63 eur 150,50 eur 282,47 eur
Poreska obaveza – 15% 3,94 eur 12,39 eur 22,57 eur 42,37 eur
Ukupan iznos koji će klijent primiti nakon isteka oročenja depozita, a po odbitku poreza na kamatu koji plaća Banka, u ime i za račun klijenta 15.022,36 eur 15.070,24 eur 15.127,93 eur 15.240,10 eur
Navedeni iznosi kamate obračunati su na naznačeni iznos depozita uz pretpostavku da se njegova visina nije menjala u toku perioda oročenja.

* Fleksi štednja ne podrazumeva automatsko reoročenje. Naknadne uplate na oročenu partiju nisu moguće.

The Bank partakes in mandatory deposit insurance system established in Serbia