Krediti za refinansiranje i
gotovinski krediti

Kreditom za refinansiranje možete da izmirite sve svoje obaveze po kreditu, kreditnim karticama, tekućem računu i lizingu, uz mogućnost podizanja dodatnog keša. Status klijenta stičete jednostavnim prebacivanjem računa u Direktnu Banku, ili otvaranjem računa i prijemom zarade/penzije u Direktnoj banci

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom – sa prenosom zarade u Direktnu Banku
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 7,70%
 • Period otplate kredita: 6–48 meseci
 • Naknada: 1,00% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - sa prenosom zarade
Iznos kredita 200.000,00 RSD
Rok otplate kredita 48 meseci
NKS* promenljiva 7,70%
Naknada 2.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 180,00 RSD
RATA 4.854,47 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 233.399,56 RSD
EKS** 10,68%

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 4,15%). 3M Belibor na dan 20. 8. 2017. godine iznosi 3,55%. Usklađivanje sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja novih plasmana. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 11. 9. 2017. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom – sa prenosom zarade u Direktnu Banku
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 10,00%
 • Period otplate kredita: 49–100 meseci
 • Naknada: 1,00% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - sa prenosom zarade
Iznos kredita 600.000,00 RSD
Rok otplate kredita 100 meseci
NKS* promenljiva 10,00%
Naknada 6.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 180,00 RSD
RATA 8.866,84 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 888.184,00 RSD
EKS** 11,41%

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 6,45%). 3M Belibor na dan 20. 8. 2017. godine iznosi 3,55%. Usklađivanje sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja novih plasmana. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 11. 9. 2017. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom – bez prenosa zarade u Direktnu Banku
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 15,50%
 • Period otplate kredita: 6–100 meseci
 • Naknada: 2,00% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - bez prenosa zarade
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Rok otplate kredita 100 meseci
NKS* promenljiva 15,50%
Naknada 10.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 8.933,86 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 895.323,50 RSD
EKS** 17,39%

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 11,95%). 3M Belibor na dan 20. 8. 2017. godine iznosi 3,55%. Usklađivanje sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja novih plasmana. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 11. 9. 2017. godine.

Kredit kalkulator

Dinarski gotovinski i refinansirajući krediti sa
prenosom plate u Direktnu Banku

Iznos kredita (RSD)
500,000.00
Rok otplate kredita
60 meseci
Mesečna rata (RSD):
Ukupan iznos kredita sa kamatom (RSD):

*Kreditni kalkulator je informativnog karaktera.
Zahtev za kredit možete podneti u Vama najbližoj poslovnici Direktne Banke.
Plan otplate potom možete dobiti od naših kolega u poslovnicama.

Auto krediti

Izaberite direktan put do novog automobila, sa još boljim auto kreditom. U našoj ponudi imamo kredite za kupovinu novih i polovnih vozila, uz ekonomične uslove kreditiranja. Rešenje za dinamičniji način života i detalji ponude očekuju Vas u mreži naših ekspozitura.

Kredit za nove automobile u evrima sa rokom otplate do 60 meseci
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Godišnja fiksna NKS: 3,98%
 • Naknada: 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Učešće: Minimalni iznos 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
Primer auto kredita za nove automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate 60 meseci
NKS fiksna 3,98%
Iznos naknade 125,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 94,34 EUR
EKS* 5.10%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 5.660,40 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 09.08.2017. godine.

Kredit za nove automobile u evrima sa rokom otplate do 84 meseca
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 37 do 84 meseci
 • Godišnja fiksna NKS: 7,92%
 • Naknada: 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Učešće: Minimalni iznos 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
Primer auto kredita za nove automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate 84 meseca
NKS fiksna 7,92%
Iznos naknade 125,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 79,67 EUR
EKS* 9.05%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 6.692,28 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 09.08.2017. godine.

Kredit za polovne automobile u evrima
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Uz mogućnost kupovine od fizičkog lica
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci*
 • Godišnja fiksna NKS: 12,96%
 • Naknada: 2% jednokratno
 • Učešće: Minimalni iznos 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
Primer auto kredita za polovne automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate 60 meseci
NKS fiksna 12,96%
Iznos naknade 100,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 113,66 EUR
EKS** 14,80%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 6.819,60 EUR

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 09.08.2017. godine.

Kredit za nove automobile u dinarima
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Godišnja promenljiva NKS: 16,50%*
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Primer auto kredita za nove automobile u dinarima
Iznos kredita 600.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva 16,50%
Iznos naknade 12.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 15.045,72 RSD
EKS** 18,90%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 906.593,20 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 12,95%). 3M Belibor na datum 20. 8. 2017. godine iznosi 3,55%. Usklađivanje nominalne kamatne stope sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 6. 9. 2017. godine.

Kredit za polovne automobile u dinarima
 • Uz mogućnost kupovine od fizičkog lica
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci*
 • Godišnja promenljiva NKS: 18,50%**
 • Naknada: 2% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Primer auto kredita za polovne automobile u dinarima
Iznos kredita 400.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva 18,50%
Iznos naknade 8.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 10.471,81 RSD
EKS*** 21,30%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 631.186,38 RSD

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.
** Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom I fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 14,95%). 3M Belibor na datum 20. 8. 2017. godine iznosi 3,55%. Usklađivanje nominalne kamatne stope sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 6. 9. 2017. godine.

Krediti za penzionere

Dostojanstvo u zrelim godinama, uz podršku za planove i aktivan život. Na raspolaganju su Vam gotovinski i krediti za refinansiranje, uz besplatno životno osiguranje!

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima za penzionere sa životnim osiguranjem – fiksna kamatna stopa
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–1.200.000,00 RSD
 • NKS fiksna : 12,95%
 • Period otplate kredita: 6–12 meseci
 • Naknada: 2,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Banka snosi trošak životnog osiguranja za klijenta
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Bez obaveznog prenosa penzije
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima za penzionere sa životnim osiguranjem – fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 100.000,00 RSD
Rok otplate kredita 12 meseci
NKS fiksna 12,95%
Naknada 2.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 8.929,38 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 107.656,17 RSD
EKS* 18,59%

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 6. 9. 2017. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima za penzionere sa životnim osiguranjem – promenljiva kamatna stopa
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–1.200.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 13,50%
 • Period otplate kredita: 13–84 meseca
 • Naknada: 2,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Banka snosi trošak životnog osiguranja za klijenta
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Bez obaveznog prenosa penzije
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima za penzionere sa životnim osiguranjem – promenljiva kamatna stopa
Iznos kredita 300.000,00 RSD
Rok otplate kredita 84 meseca
NKS* promenljiva 13,50%
Naknada 6.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 5.539,47 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 466.890,48 RSD
EKS** 15.19%

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 9,95%).3 M Belibor na datum 20. 8. 2017. iznosi 3,55%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M Beliborom vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 6. 9. 2017. godine.

Medi krediti

Ostvarili smo partnerski odnos sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom za ginekologiju sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftamologiju Miloš klinika. Ukoliko Vam je potrebna medicinska nega ili usluga, posetite nas u Vama najbližoj poslovnici naše banke i približićemo Vam prednosti i olakšice u otplati medicinskih usluga, u okviru dinarskog potrošačkog kredita.

 • Opšta bolnica MediGroup je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja pruža zdravstvene usluge iz oblasti hirurgije, interne medicine, ginekologije i akušerstva sa porodilištem, pedijatrije, ortopedije, urologije, laboratorijske i radiološke dijagnostike.

 • Specijalna bolnica Jevremova je centar za reproduktivnu medicinu koji obavlja sveobuhvatno ispitivanje i lečenje neplodnosti, primenjujući najsavremenije metode u postupcima vantelesne oplodnje, inovativne tehnike u asistiranoj reprodukciji.

 • Miloš klinika je specijalna bolnica za oftalmologiju i Centar za refraktivnu hirurgiju, kao predvodnik u savremenim metodama lečenja bolesti oka, nudi profesionalna rešenja kod operacije katarakte, laserskog skidanja dioptrije, lečenja rožnjače, glaukoma, retine, strabizma, laserskih intervencija, okuloplastike i ostalih oftalmoloških operacija.

Potrošački krediti u dinarima, u saradnji sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftalmologiju Miloš klinika – fiksna kamatna stopa, sa prenosom plate
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • NKS fiksna: 8%
 • Period otplate kredita: 12–36 meseci
 • Naknada: 1,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer potrošačkog kredita u dinarima u saradnji sa MediGroup - fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 300.000,00 RSD
Rok otplate kredita 36 meseci
NKS fiksna 8%
Naknada 3.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečno održavanje tekućeg računa 180,00 RSD
RATA 9.400,91 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 339.899,43 RSD
EKS* 10,47%

* Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 29. 9. 2017. godine.

Potrošački krediti u dinarima, u saradnji sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftalmologiju Miloš klinika – fiksna kamatna stopa, bez prenosa zarade
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • NKS* fiksna: 9%
 • Period otplate kredita: 12–36 meseci
 • Naknada: 1,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Bez prenosa zarade
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer potrošačkog kredita u dinarima u saradnji sa MediGroup - fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 300.000,00 RSD
Rok otplate kredita 36 meseci
NKS fiksna 9%
Naknada 3.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 9.539,92 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 345.087,12 RSD
EKS** 10,20%

** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 29. 9. 2017. godine.

Agro krediti

Želimo da podržimo razvoj Vašeg poljoprivrednog gazdinstva. Otvorite namenski tekući račun u našoj banci i podnesite zahtev za agro kredit. Zajedno pravimo prve korake ka uspešnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kratkoročni krediti u dinarima za registrovana poljoprivredna gazdinstva do 12 meseci sa fiksnom kamatnom stopom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 50.000,00 – 1.200.000,00 RSD
 • NKS fiksna : 0,00%
 • Period otplate kredita: do 12 meseci
 • Naknada: 6,00% od iznosa kredita minimum 2.000,00 dinara jednokratno
 • Otplata kredita: mesečne, tromesečne ili šestomesečne rate
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: menica sa ovlašćenjem za upotrebu nosioca poljoprivrednog gazdinstva
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
Primer kratkoročnog kredita u RSD za RPG na 12 meseci
Dinamika otplate Mesečne rate kredita Tromesečne rate kredita
Iznos kredita 100.000,00 RSD 100.000,00 RSD
Rok otplate kredita 12 meseci 12 meseci
NKS fiksna 0,00% 0,00%
Naknada 6.000,00 RSD 6.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
RATA KREDITA 8.333,33 RSD 25.000,00 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 100.000,00 RSD 100.000,00 RSD
EKS* 12,87% 11,02%

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 20.08.2017. godine

Dugoročni krediti u RSD za registrovana poljoprivredna gazdinstva od 13 do 18 meseci sa fiksnom kamatnom stopom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 50.000,00 – 1.200.000,00 RSD
 • NKS fiksna: 9,95%
 • Period otplate kredita: od 13 do 18 meseci
 • Naknada: 2,00% od iznosa kredita minimum 2.000,00 dinara jednokratno
 • Otplata kredita: mesečne, tromesečne ili šestomesečne rate
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: menica sa ovlašćenjem za upotrebu nosioca poljoprivrednog gazdinstva
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
Primer dugoročnog kredita u RSD za RPG na 18 meseci
Dinamika otplate Tromesečne rate kredita Šestomesečne rate kredita
Iznos kredita 250.000,00 RSD 250.000,00 RSD
Rok otplate kredita 18 meseci 18 meseci
NKS fiksna 9,95% 9,95%
Naknada 5.000,00 RSD 5.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
RATA KREDITA 45.242,70 RSD 91.580,14 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 271.456,22 RSD 274.740,43 RSD
EKS* 12,73% 12,37%

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 20.08.2017. godine

Krediti na prodajnom mestu

Potrošački kredit Direktne Banke dostupan na prodajnim mestima naših partnera. Pomažemo Vam da bez odlaska u banku, obavite željenu kupovinu. Zahtev za kredit možete podneti bez obaveze otvaranja tekućeg računa u našoj banci, uz važeću ličnu, a odgovor na kreditni zahtev se dobija efikasno i direktno na prodajnom mestu.

WinWin partneri

Potrošački krediti Direktna Banke Vam omogućavaju da lako i brzo ostvarite mnoge želje i obezbedite sebi udoban život, u kupovinu idete opušteno.

Potrošački krediti u prodajnim objektima WinWin partnera - period otplate 24 meseca
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova Kreditnog biroa
 • BEZ žiranta
 • Podnošenje zahteva samo sa ličnom kartom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 850.000,00 RSD
 • Rok otplate: 24 meseca
 • NKS fiksna: 0%
 • Naknada: 7% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana
Primer potrošačkog kredita na 24 meseca
Iznos kredita 50.000,00 RSD
Rok otplate 24 meseca
NKS fiksna 0%
Iznos naknade 3.500,00 RSD
RATA 2.229,16 RSD
EKS* 6,32%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 53.499,84 RSD

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 09.08.2017. godine.

Potrošački krediti u prodajnim objektima WinWin partnera - period otplate 12 meseci
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova Kreditnog biroa
 • Podnošenje zahteva samo sa ličnom kartom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 850.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12 meseci
 • NKS fiksna: 0%
 • Naknada: 5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana
Primer potrošačkog kredita na 12 meseca
Iznos kredita 30.000,00 RSD
Rok otplate 12 meseci
NKS fiksna 0%
Iznos naknade 1.500,00 RSD
RATA 2.625,00 RSD
EKS* 8,31%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 31.500,00 RSD

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 09.08.2017. godine.

Auto krediti na prodajnim mestima partnera

Izaberite direktan put do novog automobila, sa još boljim auto kreditom. U našoj ponudi imamo kredite za kupovinu novih i polovnih vozila, uz ekonomične uslove kreditiranja. Rešenje za dinamičniji način života i detalji ponude očekuju Vas u mreži naših ekspozitura.

Kredit za nove automobile u evrima sa rokom otplate do 60 meseci
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Godišnja fiksna NKS: 3,98%
 • Naknada: 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Učešće: Minimalni iznos 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
Primer auto kredita za nove automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva 3,98%
Iznos naknade 125,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 94,34 EUR
EKS* 5.10%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 5.660,40 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 09.08.2017. godine.

Kredit za nove automobile u evrima sa rokom otplate do 84 meseca
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 37 do 84 meseci
 • Godišnja fiksna NKS: 7,92%
 • Naknada: 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Učešće: Minimalni iznos 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
Primer auto kredita za nove automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate 84 meseca
NKS promenljiva 7,92%
Iznos naknade 125,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 79,67 EUR
EKS* 9.05%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 6.692,28 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 09.08.2017. godine.

Kredit za polovne automobile u evrima
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Uz mogućnost kupovine od fizičkog lica
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci*
 • Godišnja fiksna NKS: 12,96%
 • Naknada: 2% jednokratno
 • Učešće: Minimalni iznos 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
Primer auto kredita za polovne automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva 12,96%
Iznos naknade 100,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 113,66 EUR
EKS** 14,80%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 6.819,60 EUR

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 09.08.2017. godine.

Kredit za nove automobile u dinarima
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova Kreditnog biroa
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Godišnja promenljiva NKS: 16,50%*
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Primer auto kredita za nove automobile u dinarima
Iznos kredita 600.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva 16,50%
Iznos naknade 12.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
RATA 15.045,72 RSD
EKS** 18,88%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 906.593,20 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 12,95%). 3M Belibor na datum 20. 8. 2017. godine iznosi 3,55%. Usklađivanje nominalne kamatne stope sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 6. 9. 2017. godine.

Kredit za polovne automobile u dinarima
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova Kreditnog biroa
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci*
 • NKS** promenljiva: 18,50%
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Primer auto kredita za polovne automobile u dinarima
Iznos kredita 400.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva 18,50%
Iznos naknade 8.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
RATA 10.471,81 RSD
EKS*** 21,27%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 631.186,38 RSD

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.
** Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 14,95%). 3M Belibor na datum 20. 8. 2017. godine iznosi 3,55%. Usklađivanje nominalne kamatne stope sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 6. 9. 2017. godine.

Specijalne ponude
auto kredita

Krediti za motocikle i skutere u saradnji sa P.G.S. Motor

Direktno do novog motocikla i skutera, uz našu direktnu podršku i realizaciju kreditnog zahteva na svim prodajnim mestima našeg partnera P.G.S. Motori.