Krediti za refinansiranje i gotovinski krediti

Kreditom za refinansiranje možete da izmirite sve svoje obaveze po kreditu, kreditnim karticama, tekućem računu i lizingu, uz mogućnost podizanja dodatnog keša. Status klijenta stičete jednostavnim prebacivanjem računa u Direktnu Banku, ili otvaranjem računa i prijemom zarade/penzije u Direktnoj banci

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom – sa prenosom zarade u Direktnu Banku (do 36 meseci)
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 2.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 6,60% promenljiva
 • Period otplate kredita: do 36 meseci
 • Naknada: 1,50% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - sa prenosom zarade
Iznos kredita 200.000,00 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS promenljiva* 6,60%
Iznos naknade 3.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 180,00 RSD
RATA 6.138,91 RSD
EKS** 10,13%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 221.000,76 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3m Belibor + 3,47%). 3M Belibor na dan 20.02.2018. godine iznosi 3,13%. Usklađivanje sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja novih plasmana. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Gotovinski i krediti za refinansiranje u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom - sa prenosom zarade u Direktnu Banku (do 60 meseci)
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 2.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 8,60% promenljiva
 • Period otplate kredita: do 60 meseci
 • Naknada: 1,50% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - sa prenosom zarade
Iznos kredita 400.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva 8.60%
Iznos naknade 6.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 180,00 RSD
RATA 8.225,90 RSD
EKS 10,70%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 493.554,00 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3m Belibor + 5,47%). 3M Belibor na dan 20.02.2018. godine iznosi 3,13%. Usklađivanje sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja novih plasmana. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom – sa prenosom zarade u Direktnu Banku (do 84 meseca)
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 2.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 10,00% promenljiva
 • Period otplate kredita: do 84 meseca
 • Naknada: 1,50% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - sa prenosom zarade
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS promenljiva* 10,00%
Iznos naknade 7.500,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 180,00 RSD
RATA 8.300,59 RSD
EKS** 11,79%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 697.249,56 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3m Belibor + 6,87%). 3M Belibor na dan 20.02.2018. godine iznosi 3,13%. Usklađivanje sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, u januaru, aprilu, julu i oktobru, a prema vrednosti koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja novih plasmana. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa varijabilnom kamatnom stopom – bez prenosa zarade u Direktnu Banku (6-84 meseca)
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 2.000.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva: 15,50%
 • Period otplate kredita: 6 – 84 meseca
 • Naknada: 2,00% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - bez prenosa zarade
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS promenljiva* 15,50%
Iznos naknade 10.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 9.789,17 RSD
EKS** 17,48%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 822.290,28 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 12,37%). 3M BELIBOROM na datum 20.02.2018. iznosi 3,13%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 05.1. i 20.01.,05.04. i 20.04., 05.07. i 20.07., 05.10. i 20.10. primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Kredit kalkulator

Dinarski gotovinski i refinansirajući krediti sa
prenosom plate u Direktnu Banku

Iznos kredita (RSD)
500,000.00
Rok otplate kredita
60 meseci
Mesečna rata (RSD):
Ukupan iznos kredita sa kamatom (RSD):

*Kreditni kalkulator je informativnog karaktera.
Zahtev za kredit možete podneti u Vama najbližoj poslovnici Direktne Banke.
Plan otplate potom možete dobiti od naših kolega u poslovnicama.

Prijavite se za keš kredit

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Auto krediti

Izaberite direktan put do novog automobila, sa još boljim auto kreditom. U našoj ponudi imamo kredite za kupovinu novih i polovnih vozila, uz ekonomične uslove kreditiranja. Rešenje za dinamičniji način života i detalji ponude očekuju Vas u mreži naših ekspozitura.

Kredit za nove automobile u evrima sa rokom otplate do 84 meseca
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 37 do 84 meseci
 • Godišnja fiksna NKS: 7,92%
 • Naknada: 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Učešće: Minimalni iznos 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
Primer auto kredita za nove automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate 84 meseca
NKS fiksna 7,92%
Iznos naknade 125,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 79,67 EUR
EKS* 11.17%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 6.692,28 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Kredit za polovne automobile u evrima
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Uz mogućnost kupovine vozila od fizičkog lica
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12–60 meseci
 • Godišnja NKS, fiksna: 7%
 • Naknada: 2%, jednokratno, od iznosa kredita
 • Učešće: minimalno 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana i lična menica
Primer auto kredita za polovne automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate* 60 meseci
NKS promenljiva 7,00%
Iznos naknade 100,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 99,01 EUR
EKS** 11,04%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 5.940,60 EUR

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.

** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 5. 4. 2018. godine.

Kredit za nove automobile u dinarima sa rokom otplate od 12 do 60 meseci
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Godišnja promenljiva NKS: 6,90%
 • Naknada: 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Primer auto kredita za nove automobile u dinarima
Iznos kredita 600.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva* 6,90%
Iznos naknade 15.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 12.148,74 RSD
EKS** 8,25%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 728.924,40 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 3,77%). 3M Belibor na datum 20.02.2018. godine iznosi 3,13%. Usklađivanje nominalne kamatne stope sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Kredit za polovne automobile u dinarima
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Uz mogućnost kupovine vozila od fizičkog lica
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12–60 meseci
 • Godišnja NKS, promenljiva: 9,90%
 • Naknada: 2% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Primer auto kredita za polovne automobile u dinarima
Iznos kredita 400.000,00 RSD
Rok otplate* 60 meseci
NKS promenljiva** 9,90%
Iznos naknade 8.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 8.479,15 RSD
EKS*** 11,35%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 508.749,00 RSD

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.

** Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 6,77%). 3M Belibor na datum 20. 2. 2018. godine iznosi 3,13%. Usklađivanje nominalne kamatne stope sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

*** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04. 2018. godine.

Prijavite se za auto kredit

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Krediti za penzionere

Dostojanstvo u zrelim godinama, uz podršku za planove i aktivan život. Na raspolaganju su Vam gotovinski i krediti za refinansiranje, uz besplatno životno osiguranje!

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima za penzionere sa životnim osiguranjem – promenljiva kamatna stopa
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 1.200.000,00 RSD
 • NKS* promenljiva : 12,95%
 • Period otplate kredita: 6 – 84 meseca
 • Naknada: 2,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Banka snosi trošak životnog osiguranja za klijenta
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Bez obaveznog prenosa penzije
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
PRIMER GOTOVINSKOG I KREDITA ZA REFINANSIRANJE U DINARIMA ZA PENZIONERE SA ŽIVOTNIM OSIGURANJEM – promenljiva kamatna stopa
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS promenljiva* 12,95%
Iznos naknade 10.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 9.082,40 RSD
EKS** 14,53%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 762.921,60 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 9,82%). 3M BELIBOROM na datum 20.02.2018. iznosi 3,13%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 05.1. i 20.01.,05.04. i 20.04., 05.07. i 20.07., 05.10. i 20.10. primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Prijavite se za kredit za penzionere

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Medi krediti

Ostvarili smo partnerski odnos sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom za ginekologiju sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftamologiju Miloš klinika. Ukoliko Vam je potrebna medicinska nega ili usluga, posetite nas u Vama najbližoj poslovnici naše banke i približićemo Vam prednosti i olakšice u otplati medicinskih usluga, u okviru dinarskog potrošačkog kredita.

 • Opšta bolnica MediGroup je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja pruža zdravstvene usluge iz oblasti hirurgije, interne medicine, ginekologije i akušerstva sa porodilištem, pedijatrije, ortopedije, urologije, laboratorijske i radiološke dijagnostike.

 • Specijalna bolnica Jevremova je centar za reproduktivnu medicinu koji obavlja sveobuhvatno ispitivanje i lečenje neplodnosti, primenjujući najsavremenije metode u postupcima vantelesne oplodnje, inovativne tehnike u asistiranoj reprodukciji.

 • Miloš klinika je specijalna bolnica za oftalmologiju i Centar za refraktivnu hirurgiju, kao predvodnik u savremenim metodama lečenja bolesti oka, nudi profesionalna rešenja kod operacije katarakte, laserskog skidanja dioptrije, lečenja rožnjače, glaukoma, retine, strabizma, laserskih intervencija, okuloplastike i ostalih oftalmoloških operacija.

Potrošački krediti u dinarima, u saradnji sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftalmologiju Miloš klinika – fiksna kamatna stopa, sa prenosom plate
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • NKS fiksna: 8%
 • Period otplate kredita: 12–36 meseci
 • Naknada: 1,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer potrošačkog kredita u dinarima u saradnji sa MediGroup - fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 300.000,00 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS fiksna 8%
Iznos naknade 3.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja tekućeg računa 180,00 RSD
RATA 9.400,91 RSD
EKS* 10,52%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 338.432,76 RSD

* Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04. 2018. godine.

Potrošački krediti u dinarima, u saradnji sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftalmologiju Miloš klinika – fiksna kamatna stopa, bez prenosa zarade
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • NKS fiksna: 9%
 • Period otplate kredita: 12–36 meseci
 • Naknada: 1,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Bez prenosa zarade
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer potrošačkog kredita u dinarima u saradnji sa MediGroup - fiksna kamatna stopa
Iznos kredita 300.000,00 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS fiksna* 9%
Iznos naknade 3.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 9.539,92 RSD
EKS** 10,19%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 343.437,12 RSD

* Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04. 2018. godine.

Prijavite se za medi kredit

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Agro krediti

Želimo da podržimo razvoj Vašeg poljoprivrednog gazdinstva. Otvorite namenski tekući račun u našoj banci i podnesite zahtev za agro kredit. Zajedno pravimo prve korake ka uspešnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kratkoročni krediti u dinarima za registrovana poljoprivredna gazdinstva do 12 meseci sa fiksnom kamatnom stopom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 50.000,00 – 1.200.000,00 RSD
 • NKS fiksna : 0,00%
 • Period otplate kredita: do 12 meseci
 • Naknada: 6,00% od iznosa kredita minimum 2.000,00 dinara jednokratno
 • Otplata kredita: mesečne, tromesečne ili šestomesečne rate
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: menica sa ovlašćenjem za upotrebu nosioca poljoprivrednog gazdinstva
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
Primer kratkoročnog kredita u RSD za RPG na 12 meseci
Dinamika otplate Mesečne rate kreditaTromesečne rate kreditaŠestomesečne rate kredita
Iznos kredita 300.000,00 RSD300.000,00 RSD300.000,00 RSD
Rok otplate 12 meseci12 meseci12 meseci
NKS fiksna 0,00%0,00%0,00%
Iznos naknade 18.000,00 RSD18.000,00 RSD18.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD50,00 RSD50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD246,00 RSD246,00 RSD
RATA 25.000,00 RSD75.000,00 RSD150.000,00 RSD
EKS* 12,41%10,64%8,78%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 300.000,00 RSD300.000,00 RSD300.000,00 RSD

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine

Dugoročni krediti u dinarima za registrovana poljoprivredna gazdinstva od 13 do 18 meseci sa fiksnom kamatnom stopom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 50.000,00 – 1.200.000,00 RSD
 • NKS fiksna: 9,95%
 • Period otplate kredita: od 13 do 18 meseci
 • Naknada: 2,00% od iznosa kredita minimum 2.000,00 dinara jednokratno
 • Otplata kredita: mesečne, tromesečne ili šestomesečne rate
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: menica sa ovlašćenjem za upotrebu nosioca poljoprivrednog gazdinstva
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
Primer dugoročnog kredita u RSD za RPG na 18 meseci
Dinamika otplate Mesečne rate kreditaTromesečne rate kreditaŠestomesečne rate kredita
Iznos kredita 500.000,00 RSD500.000,00 RSD500.000,00 RSD
Rok otplate 18 meseci18 meseci18 meseci
NKS fiksna 9,95%9,95%9,95%
Iznos naknade 10.000,00 RSD10.000,00 RSD10.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD50,00 RSD50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD246,00 RSD246,00 RSD
RATA 29.918,87 RSD90.470,81 RSD183.112,68 RSD
EKS* 12,94%12,64%12,29%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 538.539,76 RSD542.824,88 RSD549.338,04 RSD

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine

Prijavite se za agro kredit

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Krediti na prodajnom mestu

Potrošački kredit Direktne Banke dostupan na prodajnim mestima naših partnera. Pomažemo Vam da bez odlaska u banku, obavite željenu kupovinu. Zahtev za kredit možete podneti bez obaveze otvaranja tekućeg računa u našoj banci, uz važeću ličnu, a odgovor na kreditni zahtev se dobija efikasno i direktno na prodajnom mestu.

WinWin partneri

Potrošački krediti Direktna Banke Vam omogućavaju da lako i brzo ostvarite mnoge želje i obezbedite sebi udoban život, u kupovinu idete opušteno.

Potrošački krediti u prodajnim objektima WinWin partnera - period otplate 24 meseca
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova Kreditnog biroa
 • BEZ žiranta
 • Podnošenje zahteva samo sa ličnom kartom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 850.000,00 RSD
 • Rok otplate: 24 meseca
 • NKS fiksna: 0%
 • Naknada: 7% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana
Primer potrošačkog kredita na 24 meseca
Iznos kredita 50.000,00 RSD
Rok otplate 24 meseca
NKS fiksna 0%
Iznos naknade 3.500,00 RSD
RATA 2.229,16 RSD
EKS* 6,77%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 53.499,84 RSD

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Potrošački krediti u prodajnim objektima WinWin partnera - period otplate 12 meseci
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova Kreditnog biroa
 • Podnošenje zahteva samo sa ličnom kartom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 850.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12 meseci
 • NKS fiksna: 0%
 • Naknada: 5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana
Primer potrošačkog kredita na 12 meseca
Iznos kredita 30.000,00 RSD
Rok otplate 12 meseci
NKS fiksna 0%
Iznos naknade 1.500,00 RSD
RATA 2.625,00 RSD
EKS* 9,47%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 31.500,00 RSD

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2018. godine.

Auto krediti na prodajnim mestima partnera

Izaberite direktan put do novog automobila, sa još boljim auto kreditom. U našoj ponudi imamo kredite za kupovinu novih i polovnih vozila, uz ekonomične uslove kreditiranja. Rešenje za dinamičniji način života i detalji ponude očekuju Vas u mreži naših dilera.

Kredit za nove automobile u evrima sa rokom otplate do 60 meseci
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • BEZ žiranata
 • BEZ zaloge na vozilu za sve iznose kredita
 • BEZ troškova održavanja kreditne partije
 • Kredit je indeksiran u EUR
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12–60 meseci
 • Godišnja NKS, fiksna: 3,28%
 • Naknada: 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu) 
 • Učešće: minimum 30% od cene vozila
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
Primer auto kredita za nove automobile u evrima
Cena vozila 14.286 EUR10.000 EUR 7.143 EUR
Učešće kredita 30% 4.286 EUR3.000 EUR2.143 EUR
Iznos kredita 10.000 EUR7.000 EUR5.000 EUR
Rok otplate 60 meseci60 meseci60 meseci
NKS 3,28%3,28%3,28%
Mesečna rata 185,45 EUR129,82 EUR92,73 EUR
EKS* 4,37%4,37%4,37%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 11.127,00 EUR7.789,20 EUR5.563,80 EUR

Troškovi koji padaju na teret klijenta: iznos naknade – 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu), i trošak menice – 50 RSD.
* Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05. 04. 2018. godine

Kredit za nove automobile u dinarima sa rokom otplate do 60 meseci
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • BEZ žiranata
 • BEZ troškova održavanja kreditne partije
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12–60 meseci
 • NKS, promenljiva*: 6,90%
 • Naknada: 2,5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu) 
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Primer auto kredita za nove automobile, u dinarima
Iznos kredita 1.200.000 RSD850.000 RSD600.000 RSD
Rok otplate 60 meseci60 meseci60 meseci
NKS promenljiva* 6,90%6,90%6,90%
Trošak menice 50,00 RSD50,00 RSD50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD246,00 RSD246,00 RSD
RATA 24.297,48 RSD17.210,71 RSD12.148,74 RSD
EKS** 8,23%8,23%8,23%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 1.457.848,80 RSD1.032.642,60 RSD728.924,40 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 3,77%). 3M Belibor na datum 20. 2. 2018. godine iznosi 3,13%. Usklađivanje nominalne kamatne stope sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05. 04. 2018. godine.

Kredit za polovne automobile u evrima
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Uz mogućnost kupovine vozila od fizičkog lica
 • Kredit je u evrima
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12–60 meseci
 • Godišnja NKS, fiksna: 7%
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Učešće: minimalno 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana i lična menica
Primer auto kredita za polovne automobile u evrima
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate* 60 meseci
NKS promenljiva 7,00%
Iznos naknade 100,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 100,99 EUR
EKS** 8,12%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 6.059,40 EUR

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.

** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04. 2018. godine.

Kredit za polovne automobile u dinarima
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Uz mogućnost kupovine od fizičkog lica
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12–60 meseci
 • Godišnja NKS, promenljiva: 9,90%
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Primer auto kredita za polovne automobile u dinarima
Iznos kredita 400.000,00 RSD
Rok otplate* 60 meseci
NKS promenljiva** 9,90%
Iznos naknade 8.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
RATA 8.648,73 RSD
EKS*** 11,30%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 518.923,80 RSD

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.

** Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 6,77%). 3M Belibor na datum 20. 2. 2018. godine iznosi 3,13%. Usklađivanje nominalne kamatne stope sa promenama 3M Belibora vrši se kvartalno, na datume 5. i 20. odnosno, 5. 1. i 20. 1, 5. 4. i 20. 4, 5. 7. i 20. 7. i 5. 10. i 20. 10. primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

*** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04. 2018. godine.

Specijalne ponude
auto kredita

Krediti za motocikle i skutere u saradnji sa P.G.S. Motor

Direktno do novog motocikla i skutera, uz našu direktnu podršku i realizaciju kreditnog zahteva na svim prodajnim mestima našeg partnera P.G.S. Motori.