VISA Classic debitna kartica

VISA Classic debitna kartica

Debitna platna kartica Direktne Banke, sa čip tehnologijom i PayWay funkcijom, deo je svih paketa tekućih računa iz naše ponude.

 • Plaćanje robe i usluga na svim mestima sa oznakom VISA
 • Podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu
 • Dodatne kartice za Vaše najbliže
VISA Gold debitna kartica

VISA Gold debitna kartica

Uživajte u svim pogodnostima koje pruža VISA Gold. Po zlatnim pravilima.

 • Popusti koje obezbeđuje VISA
 • Plaćanje robe i usluga na svim mestima sa oznakom VISA
 • Podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu
 • Dodatne kartice za Vaše najbliže
SUPERCard MasterCard kreditna kartica

SUPERCard MasterCard kreditna kartica

Pojednostavite svoje kupovine i plaćanja. SUPERCard kreditna kartica je jednostavno rešenje. Podnesite zahtev za izdavanje kartice u našim poslovnicama ili na prodajnim mestima naših partnera. Dinamiku otplate Vi birate, a mi Vam mesečno šaljemo pregled svih Vaših izvršenih transakcija.

U saradnji sa kompanijom MasterCard, Direktna Banka razvila je jedinstvenu kreditnu karticu namenjenu fizičkim licima. Mogućnosti plaćanja i pogodnosti su, naravno, super:

 • Kreditna kartica koja se koristi kao klasična revolving kreditna kartica za kupovinu proizvoda i plaćanje usluga
 • Mogućnost podizanja gotovine na bankomatima na kojima je MasterCard logo
 • Internet kupovina - MasterCard Secure Code
 • Klijent bira dinamiku otplate, a minimum je 5% ukupnog zaduženja
 • Sva kreditna zaduženja su u dinarima, bez devizne klauzule
 • Ukoliko klijent izmiri ceo dug do 20. u mesecu, kamata se ne obračunava
Supercard revolving kredit na kartici
Iznos kredita 100.000,00 RSD
NKS fiksna 23%
Mesečna članarina 200,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Minimum za uplatu 5% od ukupnog duga
Minimalna mesečna rata 800,00 RSD
Prva mesečna rata otplate kredita 5.095,83 RSD
EKS* 29,75%
Ukupan iznos glavnice,
kamate i svih ostalih ukupnih troškova**
183.338,20 RSD

* Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 21.09.2017.godine
** U ostale ukupne troškove uračunat je trošak izveštaja Kreditnog biroa i mesečna članarina.


U saradnji sa partnerima, dajemo Vam dodatne pogodnosti:

 • Kupovinu na mesečne rate po specijalnim uslovima
 • Obavljanje željene kupovine odmah nakon podnošenja zahteva za izdavanje kartice
 • Zahtev za izdavanje kartice možete podneti u jednoj od naših ekspozitura, ili na bilo kom prodajnom mestu naših partnera
 • Kartica se aktivira pozivom na broj telefona Info centra Direktne Banke
 • Iznos kreditnog limita određuje se na osnovu kreditne sposobnosti klijenta
 • Svaka uplata na račun izmirenja duga uvećava raspoloživa sredstva za naredni period
 • Banka putem SMS-a poruka klijenta obaveštava o svakoj transakciji i preostalom raspoloživom limitu

MESEČNI IZVOD

Svakog meseca Banka klijentu šalje izvod sa pregledom izvršenih transakcija.
Na izvodu su naznačena tri iznosa:

1. TRENUTNO ZADUŽENJE

Revolving dug - ukupan dug nastao korišćenjem kartice (kupovina proizvoda, plaćanje usluga, podizanje gotovine na bankomatima, internet kupovina) + dug nastao kupovinom na rate kod naših partnera

2. SREDNJI MINIMUM ZA UPLATU

Zbir rata po kreditima, koji se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama + 5% od duga po revolving kreditu

3. MINIMUM ZA UPLATU

5% od trenutnog ukupnog zaduženja

Klijent može da uplati bilo koji iznos između minimalnog iznosa za uplatu i ukupnog zaduženja.

Ukoliko klijent uplati iznos manji od iznosa koji je naznačen kao srednji mimimum, razlika između uplaćenog iznosa i srednjeg minimuma postaje dug po revolving kreditu.