Karijera

Odličan tim je onaj koji stalno raste i postaje bolji.
Predstavite nam se - dajemo vam direktnu šansu za novi posao.

Otvorene pozicije

Viši stručni saradnik za poslovanje sa privredom

Odgovornosti:

 • Komunikacija sa klijentima;
 • Obezbeđivanje komercijalne prisutnosti Banke kod klijenta;
 • Koordinacija svih koraka počevši od inicijalnog sastanka održanog sa klijentom do trenutka kada je ugovor potpisan a proizvod/usluga Banke pružena;
 • Učešće u pripremi poseta klijenata i učešće u pripremi ponude Banke;
 • Učešće u pripremi kreditnih i predloga za angažovanje banke i komercijalnog mišljenja;
 • Komercijalna podrška klijentima za sve bankarske proizvode a naročito one u delokrugu rada Odeljenja;
 • Pružanje odgovora klijentima, pružanje podrške tokom realizacije zahteva klijenata;
 • Priprema komercijalnih poseta;
 • Angažovanje u kreditnim i depozitnim prodajnim aktivnostima;

Uslovi:

 • VŠS/VSS,
  Radno iskustvo minimum 4 godine na istim ili sličnim poslovima
  Mesto rada: Beograd

Veštine:

 • Znanje engleskog jezika

Šef odseka za operacije platnih kartica

Odgovornosti:

 • Delegira aktivnosti i zadatke u okviru Odseka i odgovoran je primenu istih
 • Izrada mesečnih i kvartalnih internih i eksternih (za Visa i NBS) izveštaja o poslovanju sa platnim karticama
 • Kontaktira finansijske institucije, partnerske kompanije i sve organizacione delove
 • Učestvuje u pripremi novih proizvoda
 • Predlaže rešenja za unapređenje organizacije, metoda i radne strategije, pravi nacrt dopuna instrukcija i radnih procedura
 • Kontroliše ispravnost i legalnost procesa tokom izmena
 • Kontrola priprema podataka za reizdavanje
 • Dostavlja podatke neophodne za instalaciju ATM.
 • Praćenje troškova i analiza rada, izrada obrazaca za instalaciju bankomata sa svim neophodnim podacima procesoru, preuzimanje komunikacionih ključeva od procesora pre puštanja bankomata u rad, unos bankomata u modul CMS, koordinira sa organizacionim delovima i vendorom oko rešavanja problema u radu bankomata, prati transakcije na bankomatima i izradjuje izveštaje).
 • Provera setlmenta
 • Kontrola mesečnih obračuna za račune kartica (,kamate, minimalnih uplata,...)
 • Priprema izveštaja za kartice fizičih lica i biznis kartice
 • kontrola faktura u vezi sa funkcionisanjem platnih kartica i bankomata
 • Daje saglasnosti za postavljanje verzija CMS modula u produkciju,
 • Prati rešavanje prijavljenih zahteva ASSECO-u i daje saglasnosti za njihovo zatvaranje, i inicira nove zahteve
 • Podrška ekspoziturama
 • Definisanje poslovnih ciljeva za sve zaposlene u skladu sa ciljevima organizacione jedinice

Uslovi:

 • VŠS/VSS, Ekonomski smer
 • Radno iskustvo minimum 5 godina na istim ili sličnim poslovima
  Mesto rada: Beograd

Veštine:

 • Znanje engleskog jezika

Saradnik za informacionu bezbednost (CISO)

Znanja i iskustva neophodna za poziciju:

 • Minimum 3 godine na istim ili sličnim pozicijama
 • Poželjan sertifikat

Obrazovanje: VSS

Mesto rada: Beograd

Odgovornosti i ključna zaduženja:

 • Organizovanje aktivnosti za zaštitu informacionog i računarskog sistema
 • Uspostavljanje i održavanje programa bezbednosti informacionog sistema i monitoringa zaštite
 • Priprema i održavanje politike bezbednosti informacija i procedura koje se odnose na bezbednost informacija
 • Priprema internih standarda i procedura za bezbednost informacionog sistema
 • Pregled i ocena postavljenih kontrola na polju računarskih i komunikacionih sistema
 • Upravljanje Bezbednostim inženjeringom (administracija bezbednosti)
 • Stvaranje bezbednosne arhitekture
 • Predlog investicija u bezbednosne alate za očuvanje resursa informacione tehnologije
 • Koordinacija testiranja bezbednosti
 • Monitoring kršenja pravila i problema u vezi sa bezbednošću informacija i saradnja u rešavanju istih
 • Učešće u obrazovanju i obuci zaposlenih u oblasti bezbednosti informacija
 • Priprema izveštaja potrebnih za banku i druge institucije

Blagajnik

Znanja i iskustva neophodna za poziciju:

 • Jedna godina iskustva na istim ili sličnim pozicijama
 • Veštine komunikacije
 • Analitičko razmišljanje

Obrazovanje: SSS/VŠS

Mesto rada: Zrenjanin, Pirot, Požarevac, Smederevo, Sombor, Lazarevac

Odgovornosti i ključna zaduženja:

 • Obavlja sve gotovinske transakcije za sve klijente banke u skladu sa procedurama iste
 • Obavlja FX transakcije u skladu sa procedurama banke
 • Kontroliše oštećene ili lažne novčanice u skladu sa procedurama banke
 • Prijem, kontrola i obrada uplatnih/isplatnih naloga
 • Odgovoran za usaglašenost između stvarnog i knjigovodstvenog stanja gotovine ;
 • Obavlja sve depozitne i kreditne aktivnosti za klijente-fizička lica u skladu sa procedurama Banke – sakuplja dokumentaciju, obavlja primarnu kreditnu analizu, podnosi dokumentaciju za odobrenje kredita, sakuplja dokumentaciju nakon odobrenja kredita ;
 • Aktivno obavlja poslove prodaje u skladu sa datim ciljevima ;
 • Pružanje informacija klijentima u vezi sa postojećom ponudom Banke ;
 • Poznavanje kreditno depozitnih proizvoda u cilju njihove prodaje a na zahtev Rukovodioca ekspoziture ;
 • Obavlja sve knjigovodstvene poslove u vezi sa dnevnim poslovima u ekspozituri ;
 • Obaveštava o transakcijama u skladu sa pravilima AML ;
 • Sastavlja interne izveštaje ;
 • Predlaže poboljšanje proizvoda i procesa ;
 • Predstavljanje ekspoziture kao i Banke u celini i stvaranje pozitivnog poslovnog imidža na području ekspoziture ;

IT developer – programer

Odgovornosti:

 • Programiranje
 • Podrška postojećim aplikativnim rešenjima u Banci i razvoj novih rešenja
 • Rad na izmenama na aplikativnom softveru
 • Generisanje izveštaja iz baza Banke
 • Obuka korisnika
 • Rešavanje korisnikovih problema u obradi podataka
 • Specificiranje promena i potrebnih modifikacija na aplikativnim rešenjima i saradnja sa korisnicima

Uslovi:

 • VSS, Prirodno-matematički fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka
 • Radno iskustvo minimum 3 godine

Veštine:

 • Odlično poznavanje Microsoft razvojnog okruženja za web i desktop rešenja bazirana na .NET platformi
 • Iskustvo u radu sa SQL Serverom, web servisima
 • Poznavanje ASP.NET MVC je prednost
 • Poznavanje Asseco-SEE PUB 2000 je prednost
 • Poznavanje bankarskog biznisa je prednost
 • MCPD ili slična sertifikacija je prednost
 • Znanje engleskog jezika

Uvek tražimo nove talente

Ako želite da se pridružite našem timu, pošaljite nam svoj CV.
Kontaktiraćemo Vas - direktno.