O nama

Da se upoznamo. Direktna Banka nastavlja dugogodišnju tradiciju bankarstva u Kragujevcu, započetu još u drugoj polovini XIX veka. Vremenom, Banka se razvijala stalno šireći svoju mrežu i broj i vrstu usluga. Danas naša mreža pokriva čitavu Srbiju, imamo 35 poslovnica i preko 400 zaposlenih. Paleta naših proizvoda se stalno dopunjava i usavršava, u skladu s potrebama kako korporativnih, tako i individualnih klijenata.

Spremni smo i otvoreni za sve izazove i novine koje moderno doba donosi i nameće i nastojimo da naš glavni cilj uvek bude – zadovoljan klijent. U saradnji sa preduzetnicima mi smo banka partner i oslonac, spremni da ih podržimo kroz različite specijalizovane bankarske proizvode.

Strategija

Strategija Direktne Banke je, dugoročno gledano, stalan rast i profitabilno poslovanje, uz visoku diversifikaciju portfolija i usmerenje na mala i srednja preduzeća i stanovništvo. Zadržavanje starih klijenata pridobijanje novih; praćenje troškovne efikasnosti i ulaganje u korporativnu kulturu; podrška zaposlenima u građenju i stvaranju potencijala za rast i razvoj Banke – to je srž i za buduće privlačenje klijenata i izgradnju dugoročne saradnje.

Misija

Misija Banke je da postane i ostane banka univerzalnog tipa, jednako orijentisana na poslovanje i sa privredom i sa stanovništvom.

Direktna Banka kroz nove proizvode i usluge nudi kreativna, inovativna i jednostavna rešenja za svoje klijente. Naš cilj je da brzo reagujemo na zahteve korisnika jer je njihov nivo zadovoljstva – merilo našeg uspeha. Osnovne vrednosti naših zaposlenih: samoinicijativa, komunikativnost, saradnja na svim nivoima, odgovornost prema klijentima i briga o njima – to je ono pomoću čega ćemo ostvariti svoju viziju: Direktna Banka. Direktno sa Vama.

Akcionari

Direktna Banka ad Kragujevac je akcionarsko društvo registrovano u
Centralnom registru hartija od vrednosti.

Andrej Jovanović i Bojan Milovanović su većinski akcionari koji imaju po 49,9 % akcija od ukupne emisije.

Svoju zajedničku karijeru akcionari su započeli osnivanjem kompanije Marbo Product. Profesionalnim i stručnim rukovođenjem, Andrej Jovanović i Bojan Milovanović pretvaraju Marbo u apsolutnog lidera u snacks industriji u zemlji i čitavom regionu Jugoistočne Evrope.

Marbo ubrzo zauzima lidersku poziciju u proizvodnji poznatih snacks brendova Chipsy, Clipsy, Pardon, Max, Minut, Gud. Ove brendove prepoznaje multinacionalna kompanija PepsiCo i 2008. godine preuzima Marbo.

Pre toga, 2006. godine, pokrenuli su kompaniju u čijem se portfoliu nalaze poljoprivredno dobro Maglić, fabrika Ikarus i preduzeće za proizvodnju, montažu i servisiranje liftova David Pajić Daka.

Godine 2012. učestvuju u osnivanju Private health sektor-a Medigroup u čijem je nadzornom odboru g- din Milovanović, a 2014. započinju rad na razvoju velikih građevinskih projekata kao što je arhitektonsko strukturalni kompleks A Blok, najveći stambeno - poslovni projekat u Beogradu.

U saradnji sa investicionim fondom Mid Europa Partners kupuju Imlek, Bambi i Knjaz Miloš, a g-din Jovanović preuzima vođstvo grupacijom preko nove holding kompanije Moji Brendovi, čiji je generalni direktor.

Početkom 2016. godine, nakon uspešnog potpisivanja kupoprodajnog ugovora, postaju vlasnici kragujevačke KBM banke, a početkom 2017.godine preuzimaju i Findomestic banku ad Beograd od BNP Paribas svetske bankarske grupacije i ujedinjuju ih u Direktnu Banku ad Kragujevac.

Upravni odbor

 • Zlatko
  Zdunić
  predsednik UO
 • Ljubinka
  Lovčević
  član UO
 • Petar
  Slavković
  član UO
 • Andreja
  Popović
  nezavisni član UO
 • Aleksandar
  Mirović
  nezavisni član UO