Opšti uslovi poslovanja

Na ovoj stranici možete da se upoznate sa uslovima poslovanja Direktne Banke i podacima o vrstama i visini naknada, troškova i kamatnih stopa, kao i sa drugim informacijama od značaja za obavljanje poslova između Vas i nas - direktno.