Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje Direktne Banke o ponudi o zastoju u izmirivanju obaveza (moratorijumu)

Obaveštenje Direktne Banke o ponudi o zastoju u izmirivanju obaveza (moratorijumu)

Obaveštenje Direktne Banke o ponudi o zastoju u izmirivanju obaveza (moratorijumu)

Beograd, 21.03.2020. godine

Poštovani,

Direktna Banka ad Kragujevac vas obaveštava da će, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 33/2020), a u želji da u ovim vanrednim okolnostima pruži podršku svojim klijentima fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima, primeniti zastoj u otplati obaveza (moratorijum) počev od 31. marta 2020. godine. Tekst Odluke Narodne banke Srbije dostupan vam je na sledećem linku.

Ovim vam Direktna Banka upućuje ponudu za zastoj u otplati obaveza prema Banci u periodu ne kraćem od 90 dana, odnosno tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Imajući navedeno u vidu, dodatno vas obaveštavamo o sledećem:

 • Ukoliko u roku od deset dana od objavljivanja ovog obaveštenja o ponudi na internet stranici Banke ne obavestite Banku da odbijate navedenu ponudu, smatraće se da prihvatate moratorijum, koji počinje sa automatskom primenom 31. marta 2020. godine bez bilo kakvih obaveza odlaska u Banku.

 • Moratorijum ne može trajati kraće od 90 dana od dana objavljivanja ove ponude na internet stranici Banke, odnosno od vremena trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije.

 • Banka će naplatiti obaveze koje dospevaju zaključno do 30. marta 2020. godine, osim ukoliko nakon objavljivanja ove ponude izričito budete zahtevali primenu moratorijuma pre isteka tog roka, o čemu Banku treba da obavestite na način predviđen ovom ponudom.

 • Ako ste fizičko lice, poljoprivrednik ili preduzetnik i u mogućnosti ste i želite da nastavite sa izmirivanjem svojih obaveza, možete to nesmetano da urade nakon što Banku obavestite slanjem Izjave o odbijanju moratorijuma, koju možete pronaći na ovom linku, imejlom na adresu: moratorijum@direktnabanka.rs. Popunjenu Izjavu treba da pošaljete sa imejl adrese koja je prethodno prijavljena Banci. Ako Banku u roku od 10 dana od objavljivanja ove ponude na navedeni način ne obavestite da istu ne prihvatate, smatraće se da ste ponudu o moratorijumu prihvatili.

 • Pravna lica koji su u mogućnosti i žele da nastave sa izmirivanjem svojih obaveza, mogu to nesmetano da urade nakon što Banku obaveste slanjem Izjave o odbijanju moratorijuma na memorandumu kompanije imejlom na adresu: corporate@direktnabanka.rs, i to sa imejl adrese koja je prethodno prijavljena Banci. Izjava treba da sadrži podatke o pravnom licu i proizvodima za koje želite da nastavite otplatu, kao i izričitu Izajvu o odbijanju moratorijuma. Ako Banku u roku od 10 dana od objavljivanja ove ponude na navedeni način ne obavestite da ne prihvatate istu, smatraće se da ste ponudu o moratorijumu prihvatili.

 • Ukoliko ste korisnik kreditne kartice moratorijum će vam biti automatski primenjen. Ukoliko ne želite da iskoristite moratorijum za otplatu duga po kreditnim karticama, u bilo kom trenutku možete vršiti direktne uplate na račun kreditne kartice i o tome niste u obavezi da obaveštavate Banku. Banka će po osnovu uplate umanjiti dug po računu vaše kreditne kartice.

 • Ukoliko u svojstvu dužnika, kao fizičko lice, poljoprivrednik ili preduzetnik nakon objavljivanja ponude nastavite da uredno izmirujete svoje obaveze, a prethodno ste obavestili Banku da odbijate moratorijum, to vas ne sprečava da u toku trajanja vanrednog stanja ipak prihvatite primenu moratorijuma, o čemu Banku prethodno morate da obavestite slanjem imejla na adresu: moratorijum@direktnabanka.rs, sa imejl adrese prethodno prijavljene Banci.

 • Ukoliko pravno lice nakon objavljivanja ponude nastavi da uredno izmiruje obaveze, a prethodno je obavestio Banku da odbija moratorijum, to ga ne sprečava da u toku trajanja vanrednog stanja prihvati primenu moratorijuma, o čemu prethodno treba da obavesti Banku slanjem imejla na adresu: corporate@direktnabanka.rs, sa imejl adrese prethodno prijavljene Banci.

 • Ukoliko ste kao korisnik kredita prihvatili zastoj u otplati obaveza, nakon perioda od 90 dana od dana početka primene moratorijuma, odnosno po završetku vanrednog stanja, dobićete novi plan otplate, koji će biti produžen za tri meseca, odnosno za period zastoja u otplati obaveza prema Banci.

 • Nakon prestanka moratorijuma nastavićete da otplaćujete obaveze sa periodom otplate dužim za tri meseca, odnosno dužim za period trajanja vanrednog stanja.

 • Ako ste korisnik kreditne kartice, po isteku vanrednog stanja biće vam generisan izvod sa datumom i iznosom dospeća obaveza bez obzira na to da li ste prihvatili moratorijum ili ste svoje obaveze nastavili da izmirujete bez zastoja u otplati.

 • Banka će tokom moratorijuma obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu koju će nakon prestanka moratorijuma pripisati dugu i ravnomerno je rasporediti na preostali rok dospeća.

 • Banka će izvršiti automatsko produženje roka dospeća dozvoljenog prekoračenja računa za 90 dana ukoliko vam ova usluga ističe tokom moratorijuma. U slučaju produženja moratorijuma od strane nadležnih organa, Banka će naknadno korigovati datum isticanja dozvoljenog prekoračenja računa.

 • Tokom trajanja vanrednog stanja Banka će privremeno obustaviti obračun zatezne kamate u slučaju docnje, aktiviranje sredstava obezbeđenja i pokretanje i vođenje postupaka prinudnog izvršenja.

 • Ukoliko svoje obaveze izmirujete putem trajnog naloga, a u slučaju da ste ponudu o moratorijumu prihvatili, iste će Banka obustaviti u potpunosti. Usluga trajnog naloga će korisnicima koji obaveze izmiruju putem trajnog naloga biti aktivirana po isteku moratorijuma.

 • U slučaju da ste ponudu o moratorijumu odbili, usluga trajnog naloga vam neće biti obustavljena.

 • Banka će putem svoje internet stranice obavesiti poslodavce da obustave uplate putem administrativnih zabrana počev od 31. marta 2020. godine. Po isteku moratorijuma, poslodavci će nastaviti sa uplatama Vaših obaveza putem administrativne zabrane. Ukoliko ste do sada obaveze izmirivali putem administrativne zabrane i ako ne prihvatate moratorijum i želite da nastavite da izmirujete svoje obaveze, potrebno je da o tome obavestite Banku putem imejl adrese: moratorijum@direktnabanka.rs na način predviđen tačkom 4 ove ponude. U tom slučaju potrebno je da Banci dostavite i kontakt podatke Vašeg poslodavca, kako bi Banka poslodavca obavestila o nastavku postupanja po Vašim administrativnim zabranama.

U cilju neometanog pružanja usluga i odgovornog ponašanja tokom novonastale situacije, Direktna Banka poziva svoje korisnike i klijente da koriste sledeće mogućnosti:

 • Bankarske aktivnosti poput pregleda stanja po računima, plaćanja mesečnih obaveza, kao i menjačkih poslova obavljajte putem digitalnih servisa za fizička i pravna lica. E-banking i m-banking aplikacije Direktne Banke su Vam na raspolaganju 24/7.

 • Za podizanje gotovine koristite bankomate. Bankomati Direktne Banke se redovno čiste i dezifinkuju.

 • Banka raspolaže dovoljnom količinom gotovine za sve potrebe korisnika.

 • Preporuka za klijente je da, kada god je moguće, koriste beskontaktne kartice za plaćanje umesto gotovine, kao i da nakon svake transakcije gotovinom obavezno operu i dezinfikuju ruke.

 • Ukoliko je poseta ekspozituri Direktne Banke neophodna, klijenti se pozivaju da, u situaciji kada je u ekspozituri dvoje korisnika, red sačekaju ispred, kao i da vode računa o neophodnom rastojanju od 2 metra prilikom čekanja u redu.

Za sve informacije klijentima je na raspolaganju Info centar Banke, svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 09 do 17h, pozivanjem broja telefona 011 /333 6000.

Srdačno,
Direktna Banka. Za Vas.

Preuzmite Izjavu o odbijanju moratorijuma