Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje korisnicama o prestanku važenja moratorijuma

Obaveštenje korisnicama o prestanku važenja moratorijuma

Obaveštenje korisnicama o prestanku važenja moratorijuma

Poštovani,

Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 33/2020) Narodne banke Srbije određen je zastoj u otplati obaveza (moratorijum) klijenata banaka, u trajanju od 90 dana.

Moratorijum u otplati Vaših obaveza prema Direktnoj Banci ad Kragujevac automatski je primenjen počev od 31. marta 2020. godine. U slučaju da se niste drugačije izjasnili, Direktna Banka ad Kragujevac Vas ovim putem obaveštava da je poslednji dan moratorijuma 28. jun 2020. godine. Poslednji dan moratorijuma je isti i ukoliko ste se, nakon početka primene moratorijuma, naknadno odlučili za njegovu primenu. Dakle, počev od 29. juna 2020. godine zastoj u otplati Vaših obaveza prema Banci se više ne primenjuje.

Ukoliko ste od Banke zahtevali da moratorijum bude primenjen ranije, odnosno u periodu od 21. do 30. marta 2020. godine, moratorijum prestaje da važi po isteku perioda od 90 dana od dana početka njegove primene na otplatu Vaših obaveza prema Banci. Primera radi, u slučaju da ste zahtevali da moratorijum počne da se primenjuje na Vaše obaveze koje su dospevale 25. marta, poslednji dan moratorijuma je 22. jun 2020. godine, odnosno počev od 23. juna 2020. godine zastoj u otplati Vaših obaveza prema Banci se više ne primenjuje.

U skladu sa navedenim, po isteku perioda moratorijuma Banka će Vam dostaviti novi Plan otplate kredita i obaveštenje o promeni obaveznih elemenata ugovora, sa pregledom izmena koje su nastale primenom moratorijuma.

Ukoliko ste kao korisnik kreditne kartice Direktne Banke ad Kragujevac prihvatili zastoj u otplati obaveza, po isteku moratorijuma biće Vam dostavljen novi obračun sa navedenim datumom i iznosom dospeća obaveza. Obračunata kamata iz perioda moratorijuma biće raspoređena i uključena u dospele obaveze na izvodima u naredna tri meseca nakon isteka perioda moratorijuma.

Obračunata kamata iz perioda moratorijuma na pozajmice po tekućim računima biće raspoređena u naredna tri meseca po isteku perioda moratorijuma.

Ukoliko obaveze prema Banci izmirujete putem trajnog naloga, obaveštavamo Vas da će navedena usluga biti aktivirana po isteku moratorijuma.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je Info centar Banke svakog radnog dana od 09 do 17 časova na broju telefona: 011/333 6000.

Srdačno,
Direktna Banka. Za Vas.