Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje o isplati jednokratne pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije

Obaveštenje o isplati jednokratne pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije

Obaveštenje o isplati jednokratne pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da je na dinarske tekuće račune penzionera uplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, u skladu sa Uredbom o formiranju privremenog registra i načinu uplate​​ jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 60/2020 od 24.4.2020.​​ godine, kada je i stupila na snagu.

Penzionerima koji koriste usluge Direktne Banke su sredstva, koja su uplaćena na ime jednokratne novčane pomoći, već na raspolaganju i dostupna su tim korisnicima u njima najbližoj ekspozituri ili na bankomatu Direktne Banke, kao i putem m-banking i e-banking aplikacije Banke.

Punoletni građani, koji imaju tekući račun u Direknoj Banci, obaveštenje o uplati primiće putem SMS poruke na broj telefona registrovan u bazi podataka Banke. Korisnicima će sredstva biti na raspolaganju odmah po uplati, u ekspoziturama i na bankomatima Direktne Banke, kao i putem digitalnih servisa, odnosno e-banking i m-banking aplikacije.

Građanima koji nemaju dinarski tekući račun, a koji su odabrali Direktnu Banku za isplatu jednokratne novčane pomoći, Banka će otvoriti jednokratni namenski račun koji će biti ugašen nakon što klijent podigne novac, u skladu sa Uredbom kojom je predviđeno isključivo gotovinsko podizanje celokupnog iznosa. Uplaćeni iznos će biti dostupan u svim ekspoziturama Direktne Banke.

Sve informacije o namenskom računu i uplati jednokratne pomoći sugrađani mogu da dobiju pozivom kontakt centra Ministarstva finansija – Uprave za trezor na broj telefona: 0800 101 100.

Odgovori na najčešća pitanja u vezi sa isplatom.

Direktna Banka. Za Vas.