Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje o načinu isplate penzija tokom vanrednog stanja

Obaveštenje o načinu isplate penzija tokom vanrednog stanja

Obaveštenje o načinu isplate penzija tokom vanrednog stanja

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Direktna Banka nastoji da i tokom vanrednog stanja pruži kontinuiranu podršku u korišćenju usluga svim svojim korisnicima.

U tom smislu, Banka je privremeno omogućila isplate gotovog novca s platnog računa radi isplate penzija, za sve klijente sa navršenih 65 i više godina života koji penziju primaju na tekući račun otvoren kod Banke, a koji nemaju ovlašćena lica za raspolaganje sredstvima na ovom računu, odnosno lica za raspolaganje sredstvima na tom računu imaju navršenih 65 i više godina života, na jedan od sledećih načina:

 • Isplatom penzije u prostorijama Banke ovlašćenom licu na osnovu jednokratnog punomoćja/ovlašćenja, kojim se ovo lice ovlašćuje sa podizanje penzije sa Vašeg tekućeg računa

 • Isplatom penzija na Vašu kućnu adresu.

Navedeni načini isplate penzija primenjivaće se za isplate počev od drugog dela penzije za mesec februar 2020. godine.

Ukoliko se odlučite da Vam penzija bude isplaćena preko ovlašćenog lica potrebno je da odredite osobu od poverenja i da je jednokratnim punomoćjem za podizanje sredstava ovlastite za podizanje Vaše dinarske ili devizne penzije.

Jednokratno punomoćje možete da preuzmete sa ovog linka ili ga možete sami sastaviti u slobodnoj formi, pri čemu je neophodno da punomoćje sadrži sledeće obavezne podatke:

 • Vaše podatke kao vlasnika računa: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte
 • Podatke ovlašćenog lica: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte
 • Broj Vašeg tekućeg računa sa naznakom da se račun vodi kod Direktne Banke ad Kragujevac
 • Iznos koji želite da podignete - naveden brojevima i slovima i valutu
 • Napomenu da se punomoćje daje za jednokratno podizanje sredstava
 • Mesto i datum davanja punomoćja
 • Vaš svojeručni potpis.

Ovlašćeno lice je u obavezi da prilikom dolaska u ekspozituru Banke priloži svoju i Vašu važeću ličnu kartu, odnosno identifikacioni dokument.

Po prijemu originalnog primerka punomoćja od strane ovlašćenog lica, a u cilju zaštite Vašh interesa, Banka će izvršiti kontrolu Vašeg ličnog dokumenata i ličnog dokumenta ovlašćenog lica, kao i proveru datog punomoćja telefonskim putem, pozivanjem Vašeg broja telefona koji ste prethodno prijavili Banci. Po potvrdi svih podataka, Banka će ovlašćenom licu izvršiti isplatu sredstava naznačenih u Vašem punomoćju.

Važno je da znate da ovlašćeno lice može doći u neku od naših otvorenih ekspozitura svakog radnog dana (ponedeljak - petak) od 09 do 12:30 časova

Usled mogućnosti da zbog preduzimanja dodatnih mera zaštite stanovništva radno vreme poslovne mreže Direktne Banke tokom vandrednog stanja bude izmenjeno, molimo da imate u vidu da su Vam precizne informacije o radnom vremenu dostupne na ovom linku

Ukoliko ste se odlučili da Vam penzija bude isplaćena na kućnu adresu, neophodno je da o tome prethodno obavestite Banku pozivanjem broja telefona: 011 333 6100  ili slanjem zahteva na imejl adresu: isplata.penzija@direktnabanka.rs.

Tom prilikom neophodno je da Banci dostavite podatak o iznosu koji želite da Vam bude isplaćen. Ova usluga će biti realizovana bez naknade putem vrednosne pošiljke u saradnji sa JP „Pošta Srbije”.


Dodatne korisne informacije:

U slučaju da niste stupili u kontakt sa Bankom i obavestili je o načinu preuzimanja Vaše penzije, to uvek možete učiniti pozivanjem broja:
011 333 6100 ili slanjem izjašnjenja i zahteva na imejl adresu: isplata.penzija@direktnabanka.rs.

Ljubazno Vas molimo da se informišete zašto je važno da ne otkrivate Vaše lične podatke, kao što su jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj računa, broj platne kartice i PIN, na ovom linku.

Direktna Banka Vam savetuje da u novonastalim okolnostima, sve Vaše bankarske aktivnosti poput pregleda stanja po računima, plaćanja mesečnih obaveza, kao i menjačkih poslova, uvek kada je to moguće, obavite putem digitalnih servisa. E-banking i m-banking aplikacije Direktne Banke su Vam na raspolaganju 24 časa, svih sedam dana u nedelji.

Platne kartice koristite za internet kupovinu ili ih, samo kada je to neophodno, dajte osobi Vama od poverenja za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine, i to bez provizije na bankomatima Direktne Banke i Moneyget mreže. Kompletan spisak bankomata Banke dostupan Vam je na ovom linku.

Za sve dodatne informacije i objašnjenja o načinu isplate Vaše penzije možete nas kontaktirati svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 09 do 17h putem broja koji smo obezbedili namenski samo za Vas:
011 333 6100 ili nam pisati na imejl adresu: isplata.penzija@direktnabanka.rs.

Ponašajmo se odgovorno zarad dobrobiti svih nas.

Srdačno,
Vaša Direktna Banka
Za Vas.

Preuzmite Punomoćje za podizanje sredstava