Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje o olakšanom načinu zaključenja Ugovora o elektronskom bankarstvu za korisnike sa navršenih 65 i više godina

Obaveštenje o olakšanom načinu zaključenja Ugovora o elektronskom bankarstvu za korisnike sa navršenih 65 i više godina

Obaveštenje o olakšanom načinu zaključenja Ugovora o elektronskom bankarstvu za korisnike sa navršenih 65 i više godina

Beograd, 06.04.2020. godine

Poštovani,Obaveštavamo Vas da je Direktna Banka, tokom trajanja vanrednog stanja, omogućila olakšan proces za zaključenje Ugovora o elektronskom bankarstvu, odnosno za e-banking ili m-banking uslugu svim klijentima sa navršenih 65 i više godina, koji imaju otvoren tekući račun u Banci, bez promene paketa računa i dodatnih troškova, na jedan od sledećih načina:

 • Na osnovu zahteva primljenog telefonskim putem na broj 011 333 6003 ili putem imejla: e-servisi@direktnabanka.rs
 • Na osnovu jednokratnog punomoćja

Ukoliko ste se odlučili da putem namenskog broja telefona ili imejla kontaktirate Banku za ugovaranje željene usluge, neophodno je da Banci dostavite sledeće podatke:

 • Vaše lične podatke: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte, broj tekućeg računa, email i broj telefona
 • Izabrani digitalni servis (e-banking ili m-banking servis)

Ukoliko imate neki od sledećih paketa računa: Račun sa osnovnim uslugama, Penzija paket, Plus paket ili Zlatni paket možete da izaberete digitalni kanal koji je sadržan u tom paketu. Za sve ostale pakete, koji nisu u aktuelnoj ponudi Banke, na raspolaganju Vam je jedan od ponuđenih digitalnih kanala).

 • Tip mobilnog operativnog sistema (Android ili iOS)
 • Način ugovaranja, koji može da podrazumeva jednu od sledećih mogućnosti:
  - Slanje Ugovora i ostale dokumentacije na kućnu adresu koja je prijavljena Banci;
  - Potpisivanje ugovorne dokumentacije od strane ovlašćenog lica u prostorijama Banke na osnovu jednokratnog punomoćja kojim se lice ovlašćuje za ugovaranje elektronskih servisa.

Po prijemu zahteva za ugovaranje usluge o korišćenju elektronskih servisa, kao i jednokratnog punomoćja ukoliko ste se za isto opredelili, u cilju zaštite Vaših interesa, Banka će izvršiti kontrolu svih dostavljenih podataka.

Nakon što utvrdi da su dostavljeni podaci identični sa podacima kojima raspolaže Banka, nacrt Ugovora o pružanju usluga elektronskih servisa, kao i jednokratno punomoćje Banka će Vam poslati na imejl adresu.

Jednokratno punomoćje možete da preuzmete sa linka ili ga možete sami sastaviti u slobodnoj formi, pri čemu je neophodno da punomoćje sadrži sledeće obavezne podatke:

 • Vaše podatke kao vlasnika računa: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte
 • Podatke ovlašćenog lica: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte
 • Navedene radnje za koje se punomoćnik ovlašćuje:
  - Izbor vrste elektronskog servisa: e-banking ili m-banking uz navođenje operativnog sistema;
  - Zaključenje Ugovora.
 • Mesto i datum davanja punomoćja
 • Vaš svojeručni potpis.

Ukoliko ste saglasni sa nacrtom Ugovora o pružanju usluga elektronskih servisa neophodno je da to i potvrdite Banci putem imejla.

Po dobijenoj saglasnosti, Banka će Vam proslediti Ugovor o pružanju usluga elektronskih servisa i ostalu ugovornu dokumentaciju na potpisivanje putem preporučene pošiljke ili će Vas kontaktirati kako biste uputili osobu sa jednokratnim punomoćjem u našu najbližu otvorenu ekspozituru da u Vaše ime potpiše celokupnu ugovornu dokumentaciju.

Molimo Vas da imate u vidu da je Banka, u skladu sa opštim preventivnim merama zaštite zdravlja, privremeno korigovala radno vreme svoje poslovne mreže, tako da su naše otvorene ekspoziture korisnicima na raspolaganju radnim danima (ponedeljak - petak) od 09 do 12:30 časova.
Precizne informacije o radnom vremenu naših ekspozitura dostupne na ovom linku.

Korišćenje usluge elektronskog bankarstva je zvanično ugovoreno kada je celokupna dokumentacija Banke potpisana i dostavljena Banci.

Nakon kompletiranja celokupne dokumentacije, Direktna Banka će Vam proslediti pristupne parametre za aktivaciju izabranog elektronskog kanala na email ili mobilni telefon registrovan u sistemu Banke, u zavisnosti od vrste izabranog elektronskog servisa.

U nastojanju da Vam olakša aktivaciju digitalnih servisa, Banka je pripremila detaljna korisnička uputstva koja možete da pronađete na internet prezentaciji Banke na linkovima: Korisničko uputstvo za e-banking Direktne Banke, odnosno Korisničko uputstvo za mobilno bankarstvo.
Za sve dodatne informacije, podršku i pomoć prilikom aktivacije izabrane usluge elektronskog bankarstva na raspolaganju Vam je namenski broj telefona 011 333 6003, svakog radnog dana (ponedeljak petak), od 09 do 17h, kao i imejl adresa: e-servisi@direktnabanka.rs


Ponašajmo se odgovorno zarad dobrobiti svih nas.

Srdačno,

Direktna Banka. Za Vas.