Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje o prestanku važenja drugog moratorijuma

Obaveštenje o prestanku važenja drugog moratorijuma

Obaveštenje o prestanku važenja drugog moratorijuma

Poštovani,

U skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 103/2020) Narodne banke Srbije, Direktna Banka ad Kragujevac (u daljem tekstu: Banka) je svim korisnicima i klijentima ponudila novi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) po osnovu kredita, garancija, akreditiva, dozvoljenog prekoračenja računa i drugih kreditnih proizvoda.

U slučaju da se niste drugačije izjasnili, moratorijum u otplati Vaših obaveza prema Banci je automatski primenjen od 01. avgusta 2020. godine, pri čemu se moratorijum odnosi i na eventualno neizmirene obaveze prema Banci koje su dospele u julu mesecu ove godine.

Direktna Banka ad Kragujevac Vas ovim putem obaveštava da je poslednji dan moratorijuma 30. septembar 2020. godine. Saglasno tome, počev od 01. oktobra 2020. godine, zastoj u otplati Vaših obaveza prema Banci se više ne primenjuje.

U skladu sa navedenim, po isteku perioda moratorijuma Banka će Vam, putem elektronske ili redovne pošte, dostaviti novi Plan otplate kredita koji će biti produžen za period trajanja moratorijuma od dva meseca, odnosno tri ukoliko su periodom zastoja u otplati obuhvaćene neizmirene obaveze prema Banci koje su dospele u julu mesecu.

Nakon prijema novog Plana otplate, možete da podenesete zahtev da umesto načina otplate predviđenog Planom:

1. jednokratno izmirite sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu), ili

2. izmirite sve obaveze po osnovu redovne kamate koja je obračunata za period trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

Zahtev za primenu jednog od navedenih alternativnih načina izmirivanja obaveza potrebno je da dostavite Banci u roku od sedam dana od dana prijema novog Plana otplate, u pisanoj formi uz navođenje ličnih podataka (ime i prezime, adresa), broja ugovora i izabranog načina otplate (opcija 1 ili opcija 2) na adresu elektronske pošte - za fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike: moratorijum@direktnabanka.rs, odnosno za privredna društva: corporate@direktnabanka.rs, zatim lično na šalteru najbliže ekspoziture Direktne Banke ili poštom, slanjem navedenih informacija na adresu: Direktna Banka ad Kragujevac, za Info centar, Cara Dušana 58, Dorćol 11000 Beograd. Molimo da imate u vidu da od 01. oktobra 2020. godine Banka nastavlja sa postupanjem po administrativnim zabranama. Ukoliko ste korisnik ove usluge, ljubazno Vas podsećamo da je Vaša obaveza da poslodavcu dostavite informaciju o novom periodu otplate kredita i iznosu anuiteta radi nastavka plaćanja rata kredita putem administrativne zabrane.

Ukoliko ste, kao korisnik kreditne kartice Banke, prihvatili zastoj u otplati obaveza, po isteku moratorijuma biće Vam dostavljen Izvod sa datumom i iznosom dospeća obaveza i jasno navedenom stavkom obračunate kamate koja se odnosi na period moratorijuma.

Obračunata kamata iz perioda moratorijuma na pozajmice po tekućim računima fizičkih lica biće ravnomerno raspoređena do isteka roka važenja pozajmice.

Ukoliko obaveze prema Banci izmirujete putem trajnog naloga, obaveštavamo Vas da će navedena usluga biti aktivirana po isteku moratorijuma.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam je Info centar Banke svakog radnog dana, od 09 do 17 časova, pozivanjem broja telefona 011/333 6000.

Srdačno,

Direktna Banka. Za Vas.