Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje o privremenoj isplati novčanih sredstava sa dinarskih i deviznih računa korisnika sa navršenih 65 i više godina

Obaveštenje o privremenoj isplati novčanih sredstava sa dinarskih i deviznih računa korisnika sa navršenih 65 i više godina

Obaveštenje o privremenoj isplati novčanih sredstava sa dinarskih i deviznih računa korisnika sa navršenih 65 i više godina

Beograd,  06. april 2020. godine

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Direktna Banka, tokom trajanja vanrednog stanja, omogućila privremenu isplatu novčanih sredstava sa dinarskih i deviznih računa lica sa navršenih 65 i više godina života, koja nemaju ovlašćena lica mlađa od 65 godina, na jedan od sledećih načina:

  • isplatom u prostorijama Banke ovlašćenom licu na osnovu jednokratnog punomoćja, kojim se ovo lice ovlašćuje za podizanje sredstava sa računa korisnika, ili
  • isplatom sredstava na kućnu adresu.

Ljubazno Vas molimo da Banku obavestite o načinu preuzimanja Vaših sredstava pozivanjem broja: 011 333 6001 ili slanjem izjašnjenja (i punomoćja) na imejl adresu: isplata.sredstava@direktnabanka.

Važno je da znate da maksimalni mesečni iznos isplate sredstava, u skladu sa Instrukcijom Narodne banke Srbije, ne može da bude veći od 80.000 dinara, odnosno da iznos efektivnog stranog novca u dinarskoj protivvrednost, po zvaničnom srednjem kursu, ne može da bude veći 80.000 dinara. 

U ovaj iznos ne ulazi poslednja penzija, koju možete da podignete nezavisno od maksimalnog mesečnog iznosa isplate sredstava, dok sve ranije uplate po osnovu penzije, ukoliko ih niste podigli, ulaze u zbir mesečne isplate sa dinarskih i deviznih računa koji ne može da bude veći od 80.000 dinara, kako je već navedeno.

Ukoliko se odlučite za isplatu sredstava na osnovu punomoćja, potrebno je da osobu od poverenja ovlastite jednokratnim punomoćjem koje možete da preuzmete sa ovog linka ili ga sastavite u slobodnoj formi, pri čemu je neophodno da punomoćje sadrži sledeće obavezne podatke:

  • Vaše lične podatke kao vlasnika računa: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte;
  • Podatke ovlašćenog lica: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte;
  • Vaš broj računa kod Direktne Banke ad Kragujevac;
  • Iznos i valutu sredstava za isplatu, navedene brojevima i slovima;
  • Napomenu da se punomoćje daje za jednokratno podizanje sredstava;
  • Mesto i datum davanja punomoćja;
  • Vaš svojeručni potpis.

Ovlašćeno lice je u obavezi da prilikom dolaska u ekspozituru Banke priloži svoju i Vašu važeću ličnu kartu, odnosno identifikacioni dokument.

Sa ciljem zaštite Vaših interesa, zaposleni Banke će detaljno proveriti dostavljena dokumenata, uporediti ih sa podacima u sistemu Banke, i potom izvršti proveru datog punomoćja telefonskim putem, pozivanjem Vašeg broja telefona koji ste prethodno prijavili Banci. Po potvrdi svih podataka, Banka će ovlašćenom licu izvršiti isplatu sredstava u iznosu koji ste naznačili u punomoćju.

Molimo Vas da imate u vidu da je Banka, skladu sa opštim preventivnim merama zaštite zdravlja, privremeno korigovala radno vreme svoje poslovne mreže, tako da su naše otvorene ekspoziture korisnicima na raspolaganju radnim danima (ponedeljak - petak) od 09 do 12:30 časova. Precizne informacije o radnom vremenu naših ekspozitura dostupne su na ovom linku.

Ukoliko ste se opredelili za isplatu sredstava na kućnu adresu, neophodno je da prethodno obavestite Banku o iznosu koji želite da Vam bude isplaćen, pozivanjem broja: 011 333 6001 ili slanjem izjašnjenja na imejl adresu: isplata.sredstava@direktnabanka. Ova usluga će biti realizovana bez naknade, putem vrednosne pošiljke u saradnji sa JP „Pošta Srbije”, preko ovlašćenog lica Banke, kurirske službe ili na drugi odgovarajući i siguran način.

Takođe, Banka je omogućila i bezgotovinski prenos sredstava sa Vaših računa u Banci, kao što su štedni ili devizni račun, na Vaš tekući račun u Direktnoj Banci, a na osnovu zahteva koji možete da uputite telefonom na broj 011 333 6001, imejlom: isplata.sredstava@direktnabanka  ili putem jednokratnog punomoćja, koje možete da preuzmete sa ovog linka. Za bezgotovinski prenos sredstava ne postoji ograničenje iznosa, već se sredstva prenose u skladu sa Vašim zahtevom, u  okviru raspoloživih sredstava na računu.

Komunikaciju sa Direktnom Bankom po pitanju svih navedenih usluga isplate sredstava sa računa možete da ostvarite putem namenskog broja telefona 011 333 6001 ili imejl adrese: isplata.sredstava@direktnabanka. 

Ovi kanali komunikacije su vam na raspolaganju i za sve informacije o mogućnostima i načinu isplate sredstava,  za prijavu isplate sredstava na kućnu adresu, kao i izdavanje naloga Banci za bezgotovinski  prenos sredstava na dinarski tekući račun.

______________________________________________________________________ 

Želimo još da Vas podsetimo, da sve Vaše bankarske aktivnosti poput pregleda stanja po računima, plaćanja mesečnih obaveza, kao i menjačkih poslova, možete da obavite putem digitalnih servisa. E-banking i m-banking aplikacije Direktne Banke su Vam na raspolaganju 24 časa, svih sedam dana u nedelji.

Platne kartice koristite za internet kupovinu ili ih, samo kada je to neophodno, dajte osobi Vama od poverenja za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine, i to bez provizije na bankomatima Direktne Banke i Moneyget mreže. Kompletan spisak bankomata Banke dostupan Vam je na ovom linku.

Ponašajmo se odgovorno zarad dobrobiti svih nas.

Srdačno,

Direktna Banka. Za Vas.

Preuzmite Punomoćje za podizanje sredstava/prenos sredstava na tekući platni račun