Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje o privremenom načinu izdavanja debitnih platnih kartica za korisnike 65 i više godina

Obaveštenje o privremenom načinu izdavanja debitnih platnih kartica za korisnike 65 i više godina

Obaveštenje o privremenom načinu izdavanja debitnih platnih kartica za korisnike 65 i više godina

Beograd, 06. april 2020. godine

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Direktna Banka, za vreme trajanja vanrednog stanja, omogućila olakšan proces za zaključenje Ugovora o izdavanju i korišćenju debitne platne kartice svim zainteresovanim klijentima sa navršenih 65 i više godina, na jedan od sledećih načina:

 • Na osnovu zahteva primljenog telefonskim putem na broj telefona 011 333 6002 ili putem imejla: debitne.kartice@direktnabanka.rs.
 • Na osnovu potpisanog punomoćja kojim se ovlašćuje lice da može da preduzima radnje u vezi sa (re)izdavanjem i korišćenjem platne kartice.

Takođe, Banka je obezbedila i automatsko reizdavanje debitne platne kartice svim postojećim korisnicima mlađim od 65 godina.  

Ukoliko ste se odlučili da putem namenskog broja telefona ili imejla kontaktirate Banku za izdavanje debitne kartice neophodno je da Banci prosledite zahtev koji treba da sadrži sledeće podatke:

 • Vaše lične podatke: Ime, prezime, JMBG, broj tekućeg računa, adresu iz lične karte, kao i boravišnu adresu.
  Ukoliko se Vaša adresa iz zahteva razlikuje od prijavljene adrese Banci, molimo Vas da imate u vidu da će, radi vaše sigurnosti, preuzimanje kartice biti moguće uz pomoć lica ovlašćenog jednokratnim punomoćjem, u ekspozituri Direktne Banke.   
 • Način ugovaranja, koji može da podrazumeva jednu od sledećih mogućnosti: 

- Slanje Ugovora i ostale dokumentacije na kućnu adresu koja je prijavljena Banci;

- Potpisivanje ugovorne dokumentacije od strane ovlašćenog lica u prostorijama Banke na osnovu jednokratnog punomoćja kojim se lice ovlašćuje za ugovaranje usluge izdavanja i korišćenja debitne kartice.

Jednokratno punomoćje možete da preuzmete sa ovog linka ili ga možete sami sastaviti u slobodnoj formi, pri čemu je neophodno da punomoćje sadrži sledeće obavezne podatke:

 • Vaše podatke: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte
 • Podatke ovlašćenog lica: Ime, prezime, JMBG, adresu iz lične karte
 • Navedene radnje, jednu ili više njih, za koje se punomoćnik ovlašćuje: 
  - Preuzimanje nacrta Ugovora, odnosno Ugovora o izdavanju i korišćenju platne kartice;
  - Dostava potpisanog Ugovora;
  - Zaključenje Ugovora,
  - Preuzimanje platne kartice;
  - Preuzimanje personalizovanih sigurnosnih elemenata;
  - Predaja zahteva koji se odnosi na upotrebu platne kartice, npr. (de)blokadu ili reizdavanje personalizovanih sigurnosnih elemenata kao što je PIN)
 • Podatke o tipu platne kartice koju punomoćnik treba da preuzme, odnosno izjašnjenje da li se preuzima debitna DinaCard kartica, debitna Mastercard kartica ili debitna Visa Gold kartica.  
 • Podatke o platnoj kartici ukoliko se zahtev odnosi na (de)blokadu već dostavljene platne kartice ili reizdavanje personalizovanih sigurnosnih elemenata kao što je PIN
 • Mesto i datum davanja punomoćja
 • Vaš svojeručni potpis.

Po prijemu zahteva za izdavanje debitne kartice, kao i jednokratnog punomoćja ukoliko ste se za isto opredelili, u cilju zaštite Vašh interesa, Banka će izvršiti kontrolu svih dostavljenih podataka.  

Nakon što utvrdi da su dostavljeni podaci identični sa podacima sa kojima raspolaže, Banka će Vam proslediti nacrt Ugovora o izdavanju i korišćenju debitne platne kartice na imejl adresu, odnosno sms poruku sa linkom za preuzimanje Nacrta, ukoliko nemate imejl adresu.  

Takođe, nacrti Ugovora o izdavanju i korišćenju debitnih platnih kartica postavljeni su na internet prezentaciji Banke i možete ih preuzeti sa sledećih linkova: 

Nacrt Ugovora o izdavanju i koršćenju Dina debitne platne kartice 
Nacrt Ugovora o izdavanju i koršćenju Mastercard debitne platne kartice
Nacrt Ugovora o izdavanju i koršćenju Visa Gold debit platne kartice

Vašu saglasnost sa nacrtom Ugovora o izdavanju i korišćenju debitne platne kartice neophodno je da potvrdite Banci putem imejla ili pozivom namenskog broja telefona Banke: 011 333 6002.

Po dobijenoj saglasnosti, Banka će Vam proslediti Ugovor o izdavanju i korišćenju debitne platne kartice, kao i ostalu ugovornu dokumentaciju na potpisivanje putem preporučene pošiljke ili će Vas kontaktirati kako biste uputili Vašu osobu od poverenja u našu najbližu otvorenu ekspozituru da u Vaše ime potpiše celokupnu ugovornu dokumentaciju.

Usluga izdavanja i korišćenja debitne kartice je zvanično ugovorena kada je celokupna dokumentacija Banke potpisana i dostavljena Banci. 

Personalizovanu debitnu platnu karticu Banka će Vam poslati poštom na kućnu adresu, dok će dan kasnije poslati i PIN kod. Takođe, debitnu karticu, kao i PIN kod, u Vaše ime može da preuzme i osoba od poverenja sa jednokratnim punomoćjem u najbližoj našoj otvorenoj ekspozituri.

Molimo Vas da imate u vidu da je Banka, u skladu sa opštim preventivnim merama zaštite zdravlja, privremeno korigovala radno vreme svoje poslovne mreže, tako da su naše otvorene ekspoziture korisnicima na raspolaganju radnim danima (ponedeljak - petak) od 09 do 12:30 časova.
Precizne informacije o radnom vremenu naših ekspozitura dostupne su na ovom linku.

Reizdavanje debitne platne kartice korisnicima koji su mlađi od 65 godina, Banka vrši automatski, bez podnošenja zahteva, dok će se kartica zajedno sa dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na kućnu adresu korisniku. Dan nakon što je poslata kartica sa pratećom dokumentacijom na isti način biće dostavljen i PIN. 

Za aktivaciju kartice, ukoliko Vam je ista dostavljena kurirskom službom, potrebno je da pozovete Banku na broj telefona: 011 333 6002.

Navedeni broj telefona stoji Vam na raspolaganju i za sve dodatne informacije, podršku i pomoć prilikom aktivacije kartice, svakog radnog dana (ponedeljak - petak), od 09 do 17h, kao i imejl adresa: debitne.kartice@direktnabanka.rs. 

Ponašajmo se odgovorno zarad dobrobiti svih nas.

Srdačno,

Direktna Banka. Za Vas.

Preuzmite Punomoćje za izdavanje i reizdavanje platne kartice