Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje poslodavcima o prestanku sprovođenja admistrativnih zabrana tokom trajanja moratorijuma

Obaveštenje poslodavcima o prestanku sprovođenja admistrativnih zabrana tokom trajanja moratorijuma

Obaveštenje poslodavcima o prestanku sprovođenja admistrativnih zabrana tokom trajanja moratorijuma

Poštovani,

Direktna Banka ad Kragujevac vas obaveštava da će u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 33/2020), a u želji da pruži podršku svojim klijentima, primeniti zastoj u otplati obaveza (moratorijum) počev od 31. marta 2020. godine. Tekst Odluke Narodne banke Srbije dostupan vam je na sledećem linku.

Direktna Banka je svojim klijentima putem internet stranice Banke ponudila mogućnost da u periodu ne kraćem od 90 dana, odnosno tokom trajanja moratorijuma, zastanu sa otplatom obaveza koje imaju prema Banci.

Ukoliko klijent u roku od deset dana od objavljivanja navedenog obaveštenja o ponudi ne odbije ponudu Banke, smatraće se da je prihvatio zastoj u otplati obaveza (moratorijum) koji počinje automatski da se primenjuje 31. marta 2020. godine.

U skladu sa navedenim, počev od 31. marta 2020. godine, prestaje obaveza poslodavaca da vrše uplate rata prema administrativnim zabranama za svoje zaposlene tokom trajanja moratorijuma, osim za zaposlene koji nisu prihvatili ponudu Banke za primenu moratorijuma.

Vaši zaposleni koji žele da nastave plaćanje mesečnih obaveza, odnosno koji ne prihvate moratorijum, imaju obavezu da o tome obaveste Banku slanjem imejla na adresu: moratorijum@direktnabanka.rs i to sa imejl adrese koju su prethodno prijavili Banci. Zaposleni su u tom slučaju u obavezi da Banci dostave kontakt podatke poslodavca, kako bi Banka poslodavca obavestila o nastavku postupanja po konkretnim administrativnim zabranama. O navedenom su klijenti Banke obavešteni u okviru detalja ponude istaknute na internet stranici Banke.

Po isteku 90 dana od dana početka primene moratorijuma, poslodavci imaju obavezu da nastave sa uplatama putem administrativnih zabrana, bez dostavljanja dodatnih obaveštenja od strane Banke.

Za sva dodatna pitanja i konsultacije na raspolaganju smo vam putem Info centra Banke, svakog radnog dana, od 09 do 17 časova, na broju telefona 011/ 333 6000.

Srdačno,
Direktna Banka a.d. Kragujevac