Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje poslodavcima o prestanku važenja drugog moratorijuma i ponovnom aktiviranju uplata rata po administrativnim zabranama

Obaveštenje poslodavcima o prestanku važenja drugog moratorijuma i ponovnom aktiviranju uplata rata po administrativnim zabranama

Obaveštenje poslodavcima o prestanku važenja drugog moratorijuma i ponovnom aktiviranju uplata rata po administrativnim zabranama

Poštovani,
Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 103/2020) Narodne banke Srbije određen je novi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) klijenata banaka, u periodu od 01. avgusta do 30. septembra 2020. godine.

U skladu sa navedenim, moratorijum u otplati obaveza prema Direktnoj Banci ad Kragujevac automatski je primenjen počev od 01. avgusta 2020. godine, pri čemu su moratorijumom obuhvaćene i neizmirene obaveze prema Banci koje su dospele u julu mesecu ove godine.

Saglasno Odluci, počev od 28. jula 2020. godine, prestala je obaveza poslodavaca da vrše uplate rata po administrativnim zabranama za svoje zaposlene tokom trajanja novog moratorijuma, osim za zaposlene koji su odbili ponudu Banke za primenu novog zastoja.

Direktna Banka ad Kragujevac Vas ovim putem obaveštava da 30. septembra 2020. godine prestaje period važenja moratorijuma, odnosno zastoja u otplati obaveza, čime se 01. oktobra 2020. godine nastavlja sa postupanjem po administrativnim zabranama.

Banka će svim korisnicima putem elektronske ili redovne pošte, dostaviti novi Plan otplate kredita koji će biti produžen za period trajanja moratorijuma. Zajedno sa novim Planom otplate, Banka će obavestiti korisnike da imaju mogućnost da izmire sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu), ili da izmire sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

U skladu sa svim navedenim, Vaši zaposleni su u obavezi da Vam dostave informaciju o novom otplatnom periodu i iznosu anuiteta kako biste ponovo aktivirali uplate rata po administrativnim zabranama.

Želimo da Vam napomenemo da imate mogućnost da za konkretnog zaposlenog, uz njegovu saglasnost i u dogovoru sa njim, od Banke zatražite da Vam dostavi novi iznos anuiteta. Pisani zahtev, uz obavezno navođenje imena i prezimena zaposlenog, kao i njegovog JMBG broja potrebno je da pošaljete na imejl adresu: moratorijum@direktnabanka.rs.

Za sva dodatna pitanja i konsultacije na raspolaganju smo Vam putem Info centra Banke, svakog radnog dana od 09 do 17 časova na broju telefona 011/ 333 6000.

Srdačno,

Direktna Banka ad Kragujevac