Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Otvaranje i vođenje posebnih namenskih računa privrednih subjekata

Otvaranje i vođenje posebnih namenskih računa privrednih subjekata

Otvaranje i vođenje posebnih namenskih računa privrednih subjekata

Direktna Banka ad Kragujevac je, u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19 („Sl. glasnik RS", br. 54/2020), koju je donela Vlada Republike Srbije, relevantnim privrednim subjektima otvorila posebne namenske račune za prijem i korišćenje sredstava po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije.

Namenski računi su po automatizmu otvoreni privrednim subjektima, uključujući i ogranke i predstavništa stranih pravnih lica, koji su prihvatili Program ekonomskih mera Vlade Republike Srbije i ostvarili pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava, a koji su tekući račun imali otvoren samo u Direktnoj Banci.

Namenski računi će biti otvoreni i privrednim subjektima koji imaju tekuće račune u više banaka, a opredelili su se za otvaranje namenskog računa u Direktnoj Banci.
 
Sredstva na novootvorenim namenskim računima biće dostupna za korišćenje i putem e-banking servisa Direktne Banke. 

Direkna Banka neće naplaćivati naknade povodom pružanja usluga otvaranja, vođenja i izvršavanja transakcija po namenskim računima.

Gašenje namenskih računa će biti vršeno automatski, po prijemu obaveštenja Poreske uprave o prestanku programa direktnog davanja u skladu sa Uredbom ili obaveštenja o gubitku prava privrednog subjekta na direktna davanja.

Podaci o namenskim računima vode se u Jedinstvenom registru računa za pravna lica i preduzetnike na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, kojem se može pristupiti putem sledećeg linka: https://www.nbs.rs/internet/latinica/67/rir.html.

Molimo da se za sve dodatne informacije, obratite najbližoj otvorenoj ekspozituri Direktne Banke. Spisak lokacija i radno vreme ekspozitura, koje je prilagođeno opštim preventivnim merama zaštite zdravlja, možete pogledati na ovom linku.
  
Direktna Banka. Za Vas.