Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje o pravu na prigovor


Imate pravo na prigovor na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Banke ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Banke ili treće strane. Banka je dužna da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočila da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti ukoliko se obrada vrši za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem, u kom slučaju se Vaši podaci ne mogu dalje obrađivati u takve svrhe.

Imate prava na ograničenje obrade u periodu procenjivanja osnovanosti prigovora, u kom slučaju se podaci mogu dalje obrađivati samo na osnovu Vašeg pristanka, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

Prigovor možete podneti slanjem pisanog prigovora na adresu: prigovori@direktnabanka.rs, podnošenjem pisanog prigovora na obrascu Banke ili u slobodnoj pisanoj formi u bilo kojoj ekspozituri Direktne Banke kao i slanjem pisanog prigovora poštom na adresu: Direktna Banka ad Kragujevac, Info centar, Cara Dušana 58, 11000 Beograd.

U Beogradu, avgust 2019. godine