Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Obaveštenje o zaštiti podataka za kandidate.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti „Sl. glasnik RS", br. 87/2018 (u nastavku teksta: Zakon), Direktna Banka ad Kragujevac (u nastavku teksta: Banka) Vas obaveštava o svrsi i osnovu prikupljanja i obrade Vaših podataka, o vrsti podataka koje obrađujemo, primaocima podataka, načinu njihovog čuvanja, kao i o Vašim pravima u pogledu obrade i načinu na koji ih ostvarujete.


Direktna Banka ad Kragujevac sa sedištem na adresi Bulevar kraljice Marije 54B/ulaz 54N, 34000 Kragujevac, matični broj: 07654812, PIB: 101458655, br. telefona 011/333-60-00, e-mail: info@direktnabanka.rs prikuplja i obrađuje podatke o potencijalnim zaposlenima i saradnicima (u nastavku teksta: Kandidati), na transparentan način.

Pre svega, treba imati u vidu da „podatak o ličnosti“ predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, a „obrada podataka o ličnosti“ predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima.

Zašto Banka prikuplja Vaše lične podatke i po kom osnovu?

Koji podaci se prikupljaju?

Ko su primaoci Vaših podataka?

Da li će Banka iznositi podatke o Vama u inostranstvo?

Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?

Koja su Vaša prava povodom obrade?

Kako ostvarujete prava u pogledu obrade?

Da li ste dužni da Banci dostavljate podatke?

Kako je Banka pribavila Vaše podatke?

Koga da kontaktirate u slučaju dodatnih pitanja ili potreba za pojašnjenjima?