Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Pravila privatnostiUslovi prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti:

  • Direktna Banka ad Kragujevac je odgovorna za obradu Vaših podataka.
  • Podaci se prikupljaju i dalje obrađuju u svrhu pripreme zaključenja ugovora, odnosno odgovora na postavljena pitanja u vezi sa proizvodima i uslugama Banke.
  • Podaci će se koristiti isključivo od strane zaposlenih u nadležnim organizacionim jedinicama Banke.
  • Svoje podatke dajete dobrovoljno.
  • Imate pravo da opozovete dati pristanak za obradu.
  • Imate pravo na žalbu Banci u slučaju nedozvoljene obrade.

Preko određenih strana ovog sajta Banka prikuplja sledeće podatke: ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa. Podaci se prikupljaju i iz drugih dokumenata ukoliko ih dostavljate uz prijavu.

Unosom i prosleđivanjem podataka Banci smatra se da ste prethodno upoznati sa navedenim uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka i da ste dali saglasnost za prikupljanje i dalju obradu podataka o ličnosti.

Banka preduzima sve mere zaštite podataka o ličnosti. Prikupljeni podaci se ne prosleđuju trećim licima bez Vaše izričite saglasnosti. U svakom momentu možete se obratiti Banci na adresu info@direktnabanka.rs zahtevom za ostvarivanje svojih prava (obaveštenje/uvid/kopiju/korekcije podataka), što podrazumeva i brisanje dostavljenih podataka.