Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Dina poslovna debitna kartica

Dina poslovna debitna kartica

Nacionalna platna kartica koja funkcioniše na teritoriji Republike Srbije

  • Izdaje se besplatno
  • Namenjena je svim pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvoren tekući račun u Banci
  • Koristi se za podizanje gotovine na bankomatima u zemlji obeleženim DinaCard znakom, uz unos PIN-a
  • Koristi se za plaćanje na POS terminalima obeleženim oznakom DinaCard uz potpis slip-a
  • Informacija o potrošnji po Dina poslovnoj debitnoj kartici dostupna je u okviru izvoda tekućeg računa
  • Mogućnost dobijanja dodatnih Dina poslovnih debitnih kartica
Visa Business debitna kartica

Visa Business debitna kartica

Plaćajte robu i usluge, podižite gotovinu na bankomatima u zemlji i inostranstvu i plaćajte putem interneta.

VISA BUSINESS DEBIT CARD je međunarodno važeća debitna kartica, namenjena svim pravnim licima koja imaju otvoren tekući račun u Direktnoj Banci. Omogućava plaćanje robe i usluga, podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu, kao i plaćanje putem interneta. Kartica je vezana za tekući račun pravnog lica.

Visa Business Prepaid debitna kartica

Visa Business Prepaid debitna kartica

Sigurno i precizno pratite troškove i raspoloživa sredstva.

Sigurno i precizno pratite troškove i raspoloživa sredstva na VISA Business Prepaid debit CARD. Ova kartica je vezana za poseban, za tu svrhu otvoren dinarski račun na koji je potrebno preneti sredstva koja će se kasnije koristiti. Svaka kartica može imati sopstveni limit u vidu iznosa ili broja transakcija.