Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Platni promet

Naše iskustvo i znanje omogućava nam da Vam pružimo sveobuhvatnu uslugu u domaćem i međunarodnom platnom prometu, a plaćajući preko Direktne Banke ostvarujete sledeće pogodnosti: • Brza i efikasna obrada naloga
 • Profesionalna i stručna pomoć oko popunjavanja naloga
 • Nesmetano korišćenje svih priliva od trenutka knjiženja priliva
 • Dostavljanje poruke o izvšenom plaćanju u toku istog dana kada je plaćanje izvšeno

Domaći platni promet

Direktna banka AD Kragujevac obavlje sledeće usluge:

 • Otvaranje i vođenje računa, dozvoljeni minus po računu, dostava izvoda u štampanom ili u nekom od elektronskih kanala
 • Obavljanje platnog prometa (brz, siguran i efikasan platni promet uz povoljne tarife; izvršavanje svih instrumenata i obezbeđenja plaćanja, naloga i menica kako na šalterima tako i elektronski)
 • Prijem i predaja pazara
 • Dnevno/noćni trezor
 • Predaja i realizacija čekova u dnevnom kliringu
 • Prenos neto zarada
 • Na osnovu saglasnosti klijenta omogućena je isplata da se ukupan iznos neto zarada svih zaposlenih, realizuje jednim nalogom za prenos, čime je garantovana tajnost pojedinačnih isplata

Međunarodni platni promet

Direktna Banka AD Kragujevac obavlja sledeće usluge platnog prometa sa inostranstvom koristeći najsavremenija tehnološka rešenja

Plaćanje prema inostranstvu

Nostro doznake su najsigurniji i najefikasniji način prenosa deviza u inostranstvo.
Direktna Banka naloge dostavljene do 14h izvršava sa dnevnom valutom.

Ukoliko želite da izvršite plaćanje prema inostranstvu potrebno je da u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom NBS, Banci dostavite sledeću dokumentaciju lično ili elektronskim putem (e-bankingom ili putem MT101 poruke):

 • Nalog za plaćanje prema inostranstvu
 • Kopija fakture, profakture, ugovora ili drugog relevantnog dokumenta koji dokazuje obavezu plaćanja prema inostranstvu, a u slučaju kreditnog posla kopija odgovarajuće kreditne prijave.

Direktna Banka Vam omogućava:

 • Brza i efikasna obrada naloga za plaćanje
 • Profesionalna pomoć i saveti prilikom popunjavanja naloga
 • Dostava naloga elektronskim putem
 • Izvršavanje naloga bez dodatne dokumentacije (uz potpisan ugovor sa Bankom)
 • Dostavljanje swift poruke o izvršenom plaćanju, klijent swift poruku dobija istog dana kada je plaćanje izvršeno
 • Plaćanje u devizama i dinarima nalogom MT101

Naplata iz inostranstva

 • Obrada priliva iz inostranstva bez naplate provizije.
 • Slanje obaveštenja isti radni dan po prijemu SWIFT poruke.

Otkup/prodaja deviza

 • Direktna Banka nudi svojm klijentia otkup/prodaju deviza po najpovoljnijim tržišnim kursevima.
 • Zahtevi za otkup/prodaju deviza se mogu slati e-bankingom.

Uplata / isplata efektive

 • Direktna Banka omogućava uplatu efektive po osnovu naplate prodaje robe i izvršenih usluga na Kosovu i Metohiji, povraćaja dela akontacije za službeni put u inostranstvo (konačni obračun službenog puta) , kao i pružanjem usluga fizičkim licima u međunarodnom robnom i putničkom prometu, slobodnim carinskim prodavnicama, naplatama putarina i isporuka goriva stranim avionima i brodovima, a u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.
 • Isplata efektivnog stranog novca u Expoziturama Direktne Banke AD Kragujevac se vrši po osnovu isplate akontacije za službeni put u inostranstvo.

Dokumentarno poslovanje

Loro / nostro akreditiv
 • Akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja robe, usluga i ostalih obaveza koji maksimalno štiti kako uvoznika/kupca tako i izvoznika/prodavca jer obezbeđuje plaćanje od strane banke kako obaveza prema prodavcu tako i naplatu potraživanja od strane kupca.
Loro / nostro garancije
 • Prednost za korisnika: garancije pružaju korisniku sigurnost da će se obeštetiti od banke za nečinjenje ili neplaćanje od strane nesavesnog ugovornog partnera.
 • Prednost za nalogodavca: Nalogodavac, koristeći ime svoje banke, osigurava bolju poziciju i uslove pregovaranja i obezbeđuje se od nesavesnog korisnika.

Naplata inočekova

 • Isplata penzionoh čekova po proveri ispravnosti čeka.

Slanje MT940, MT942 i MT950

SSI – Pregled korespodentskih banaka

 • RABONL2U RABOBANK NEDERLAND UTRECHT
  EUR 3908 79 614A00EUR
 • BKAUATWW UNICREDIT BANK AUSTRIA
  EUR IBAN AT921200010015203606

 • PIRBGRAA PIRAEUS BANK SA, ATHENS
  EUR 5926-022192-751
 • HAABHR22 ADDIKO BANK DD ZAGREB CROATIA
  EUR USD GBP AUD CAD SEK DKK RUB CHF NOK JPY HR1025000091909000135
 • VTBRRUMM VTB BANK (PJSC) MOSCOW
  RUB 30111810555550000255
  EUR 30111978555550000113
  USD 30111840055550000194