Direktna Banka koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Zaštiti privatnosti.

Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje

Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Direktne Banke predstavljaju jednostavno rešenje za ostvarenje Vaših planova. Želimo da budemo Vaša direktna podrška ukoliko Vam je potreban dodatni novac ili želite da refinansirate svoje postojeće obaveze. Tu smo i da Vas posavetujemo o najboljem izboru gotovinskog, odnosno kredita za refinansiranje, u skladu sa Vašim potrebama.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom – sa prenosom zarade u Direktnu Banku - do 36 meseci
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 4.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 6,80% promenljiva, godišnja*
 • Period otplate kredita: do 36 meseci
 • Bez troška za obradu kreditnog zahteva
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - sa prenosom zarade u Direktnu Banku – do 36 meseci
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 800.000,00 RSD
Rok otplate 36 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 6,80%
Iznos troška za obradu kreditnog zahteva 0 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja računa sa osnovnim uslugama 190,00 RSD
Efektivna kamatna stopa** 7,60%
Mesečna rata 24.628,59 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 888.744,80 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 5,78%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom – sa prenosom zarade u Direktnu Banku - od 37 do 60 meseci
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 4.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 7,50% promenljiva, godišnja*
 • Period otplate kredita: od 37 do 60 meseci
 • Bez troška za obradu kreditnog zahteva
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - sa prenosom zarade u Direktnu banku – od 37 do 60 meseci
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 1.000.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 7,50%
Iznos troška za obradu kreditnog zahteva 0 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja računa sa osnovnim uslugama 190,00 RSD
Efektivna kamatna stopa** 8,21%
Mesečna rata 20.037,95 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 1.205.193,67 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 6,48%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom – sa prenosom zarade u Direktnu Banku - od 61 do 83 meseca
 •   Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 4.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 8,49% promenljiva, godišnja*
 • Period otplate kredita: od 61 do 83 meseca
 • Bez troška za obradu kreditnog zahteva
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - sa prenosom zarade
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 1.200.000,00 RSD
Rok otplate 83 meseca
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 8,49%
Iznos troška za obradu kreditnog zahteva 0 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja računa sa osnovnim uslugama 190,00 RSD
Efektivna kamatna stopa** 9,18%
Mesečna rata 19.165,57 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 1.594.704,31 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 7,47%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom - bez prenosa zarade u Direktnu Banku – do 36 meseci - Munjeviti keš
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–4.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 9,90% promenljiva, godišnja*
 • Period otplate kredita: do 36 meseci
 • Bez troška za obradu kreditnog zahteva
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog kredita i kredita za refinansiranje u dinarima – Bez prenosa zarade – Munjeviti keš
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Rok otplate 36 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 9,90%
Iznos troška za obradu kreditnog zahteva 0 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Efektivna kamatna stopa** 10,43%
Mesečna rata 16.110,13 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 581.889,68 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 8,88%). 3M Belibor na dan 20. 08. 2020.godine iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M Beliborom vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 5. 1. ili 20. 1, 5. 4. ili 20. 4, 5. 7. ili 20. 7, 5. 10. ili 20. 10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M Belibora koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M Belibora, nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09. 2020. godine.

Gotovinski i kredit za refinansiranje u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom – bez prenosa zarade u Direktnu Banku – od 37 do 83 meseca
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 4.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 14,00% promenljiva, godišnja*
 • Period otplate kredita: od 37 do 83 meseca
 • Bez troška za obradu kreditnog zahteva
 • Sredstva obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer gotovinskog i kredita za refinansiranje u dinarima - bez prenosa zarade
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 800.000,00 RSD
Rok otplate 83 meseca
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 14,00%
Iznos troška za obradu kreditnog zahteva 0 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Efektivna kamatna stopa** 14,96%
Mesečna rata 15.098,81 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 1.257.556,79 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 12,98%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.

Kredit kalkulator

Osnovni podaci o kreditu
{{monthlyPayment}}
{{totalLoan}}
Kreditna kalkulacija nakon pretpostavljenih
promena određenih uslova kredita
{{loanResult}}
{{periodResult}}
Redni broj meseca u kome
se pretpostavlja promena NKS
NKS - nova pretpostavljena
vrednost
Redni broj meseca u kome
se pretpostavlja promena kursa
Srednji kurs dinara -
pretpostavljena vrednost

*Kreditni kalkulator je informativnog karaktera.
Zahtev za kredit možete podneti u Vama najbližoj poslovnici Direktne Banke.
Plan otplate potom možete dobiti od naših kolega u poslovnicama.

*Ovaj kalkulator predstavlja vodič za okvirno izračunavanje efekata pretpostavljene jednokratne pojedinačne i zajedničke promene promenljivog elementa nominalne kamatne stope i kursa dinara u bilo kom periodu otplate, u skladu s tačkom 12b. Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju klijentu. Moguća su manja odstupanja zbog zaokruživanja.

Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne banke Srbije.

Prijavite se za keš kredit

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Auto krediti

Izaberite direktan put do novog automobila, sa još boljim auto kreditom. U našoj ponudi imamo kredite za kupovinu novih i polovnih vozila, uz ekonomične uslove kreditiranja. Rešenje za dinamičniji način života i detalji ponude očekuju Vas u mreži naših ekspozitura.

Promotivni auto kredit za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 13 do 48 meseci
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • FIKSNA kamatna stopa
 • BEZ troškova održavanja kreditne partije
 • BEZ žiranata
 • BEZ zaloge na vozilu za sve iznose kredita
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: od 13 do 48 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,99%, fiksna, godišnja
 • Naknada za obradu zahteva: 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen je na period otplate i uračunat je u mesečnu ratu)
 • Učešće: minimum 30% od cene vozila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
 • Promotivna ponuda važi do 30.11.2020.
Promotivni auto kredit za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 13 do 48 meseci
Valuta kredita Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
Cena vozila 14.286 EUR 11.428 EUR 8.571 EUR
Učešće 30% 4.286 EUR 3.428 EUR 2.571 EUR
Iznos kredita 10.000 EUR 8.000 EUR 6.000 EUR
Rok otplate 48 meseci 48 meseci 48 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 2,99% 2,99% 2,99%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Trošak menice 50,00 RSD 50,00 RSD 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD 246,00 RSD
Efektivna kamatna stopa* 4,06% 4,06% 4,07%
Mesečna rata 225,7 EUR 180,56 EUR 135,42 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 10.836,92EUR 8.669,54 EUR 6.502,15 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 01.03.2020. godine

Promotivni auto kredit za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 49 do 60 meseci
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • FIKSNA kamatna stopa
 • BEZ troškova održavanja kreditne partije
 • BEZ žiranata
 • BEZ zaloge na vozilu za sve iznose kredita
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: od 49 do 60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 3,28%, fiksna, godišnja
 • Naknada za obradu zahteva: 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen je na period otplate i uračunat je u mesečnu ratu)
 • Učešće: minimum 30% od cene vozila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
 • Promotivna ponuda važi do 30.11.2020.
Promotivni auto kredit za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 49 do 60 meseci
Valuta kredita Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
Cena vozila 14.286 EUR 11.428 EUR 8.571 EUR
Učešće 30% 4.286 EUR 3.428 EUR 2.571 EUR
Iznos kredita 10.000 EUR 8.000 EUR 6.000 EUR
Rok otplate 60 meseci 60 meseci 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 3,28% 3,28% 3,28%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Trošak menice 50,00 RSD 50,00 RSD 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD 246,00 RSD
Efektivna kamatna stopa* 4,16% 4,17% 4,17%
Mesečna rata 184,53 EUR 147,63 EUR 110,72 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 11.075,44 EUR 8.860,72 EUR 6.645,39 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 01.03.2020. godine

Promotivni auto kredit za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 61 do 84 meseca
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • FIKSNA kamatna stopa
 • BEZ troškova održavanja kreditne partije
 • BEZ žiranata
 • BEZ zaloge na vozilu za sve iznose kredita
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: od 61 do 84 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: 3,98%, fiksna, godišnja
 • Naknada za obradu zahteva: 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen je na period otplate i uračunat je u mesečnu ratu)
 • Učešće: minimum 30% od cene vozila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
 • Promotivna ponuda važi do 30.11.2020.
Promotivni auto kredit za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 61 do 84 meseca
Valuta kredita Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
Cena vozila 14.286 EUR 11.428 EUR 8.571 EUR
Učešće 30% 4.286 EUR 3.428 EUR 2.571 EUR
Iznos kredita 10.000 EUR 8.000 EUR 6.000 EUR
Rok otplate 84 meseca 84 meseca 84 meseca
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 3,98% 3,98% 3,98%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Trošak menice 50,00 RSD 50,00 RSD 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD 246,00 RSD
Efektivna kamatna stopa* 4,67% 4,67% 4,67%
Mesečna rata 139,32 EUR 111,45 EUR 83,59 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 11.707,3 EUR 9.365,34 EUR 7.024,21 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 01.03.2020. godine

KREDIT ZA NOVE AUTOMOBILE U DINARIMA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci – bez zaloge na vozilu
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Učešće: min. 30% od vrednosti automobila
 • Nominalna kamatna stopa*: 13,97% promenljiva, godišnja
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
KREDIT ZA NOVE AUTOMOBILE U DINARIMA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci – bez zaloge na vozilu – učešće za kredit 30%
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Cena vozila 1.700.000,00 RSD 1.200.000,00 RSD 900.000,00 RSD
Učešće 30% 510.000,00 360.000,00 RSD 270.000,00 RSD
Iznos kredita 1.190.000,00 RSD 840.000,00 RSD 630.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci 60 meseci 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 13,97% 13,97% 13,97%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Trošak menice 50,00 RSD 50,00 RSD 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD 246,00 RSD
Efektivna kamatna stopa** 15,93% 15,94% 15,95%
Mesečna rata 28.224,12 RSD 19.922,92 RSD 14.942,18 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 1.699.912,21 RSD 1.199.938,73 RSD 899.953,45 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 12,95%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kredita.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.

KREDIT ZA NOVE AUTOMOBILE U DINARIMA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci – sa zalogom na vozilu
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa:13,97% promenljiva, godišnja*: 
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00
KREDIT ZA NOVE AUTOMOBILE U DINARIMA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci – sa zalogom na vozilu
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Cena vozila 2.300.000,00 RSD 1.700.000,00 RSD 1.200.000,00 RSD
Učešće manje od 30% 230.000,00 RSD 170.000,00 RSD 120.000,00 RSD
Iznos kredita 2.070.000,00RSD 1.530.000,00 RSD 1.080.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci 60 meseci 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 13,97% 13,97% 13,97%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Trošak menice 50,00 RSD 50,00 RSD 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD 246,00 RSD
Trošak zaloge na vozilu 1.080,00 RSD 1.080,00 RSD 1.080,00 RSD
Efektivna kamatna stopa** 15,96% 15,97% 15,99%
Mesečna rata 49.095,75 RSD 36.288,16 RSD 25.615,18 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 2.956.990,85 RSD 2.185.601,75 RSD 1.542.778,20 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 12,95%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kredita.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.

KREDIT ZA POLOVNE AUTOMOBILE U DINARIMA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci – bez zaloge na vozilu
 • Uz mogućnost kupovine od fizičkog lica
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate*: od 12 do 60 meseci
 • Učešće: min. 30% od vrednosti automobila
 • Nominalna kamatna stopa: 15,97% promenljiva, godišnja**
 • Naknada: 2% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica 
KREDIT ZA POLOVNE AUTOMOBILE U DINARIMA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci – bez zaloge na vozilu
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Cena vozila 700.000,00 RSD
Učešće 30% 210.000,00 RSD
Iznos kredita 490.000,00 RSD
Rok otplate* 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja** 15,97%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 9.800,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Efektivna kamatna stopa*** 18,32%
Mesečna rata 11.908,04 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 717.525,97 RSD

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.

** Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 14,95%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
*** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine

KREDIT ZA POLOVNE AUTOMOBILE U DINARIMA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci – Sa zalogom na vozilu
 • Uz mogućnost kupovine od fizičkog lica
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate*: od 12 do 60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa 15,97% promenljiva, godišnja**
 • Učešće: bez obaveznog učešća, ali ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći  od 2.000.000 RSD neophodna je zaloga na vozilu
 • Naknada: 2% od iznosa kredita, jednokratno
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD) 
KREDIT ZA POLOVNE AUTOMOBILE U DINARIMA sa rokom otplate od 12 do 60 meseci – Sa zalogom na vozilu
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Cena vozila 2.300.000,00 RSD
Učešće manje od 30% 230.000,00 RSD
Iznos kredita 2.070.000,00 RSD
Rok otplate* 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja** 15,97%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 41.400,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Trošak zaloge na vozilu 1.080,00 RSD
Efektivna kamatna stopa*** 18,32%
Mesečna rata 50.305,39 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 3.031.179,25 RSD

**Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 14,95%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
*** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.

Kredit za polovne automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 12 do 60 meseci
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Uz mogućnost kupovine vozila od fizičkog lica
 • Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate*: 12–60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa fiksna, godišnja: 7%
 • Naknada: 2%, jednokratno, od iznosa kredita
 • Učešće: minimalno 30% od prodajne cene automobila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana i lična menica
Kredit za polovne automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 12 do 60 meseci
Valuta kredita Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
Cena vozila 7.143,00 EUR
Učešće 30% 2.143,00 EUR
Iznos kredita 5.000,00 EUR
Rok otplate* 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 7,00%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 100,00 EUR
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 99,01 EUR
EKS** 8,15%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 5.955,18 EUR

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.

** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 5. 4. 2018. godine.

Prijavite se za auto kredit

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Krediti za penzionere

Penzija je još jedan početak. Želimo da doprinesemo ostvarenju svih Vaših planova i vođenju aktivnog načina života i u zrelim godinama, i budemo Vam direktna podrška za sve Vaše potrebe.
Na raspolaganju su Vam i dinarski gotovinski i krediti za refinansiranje koji uključuju i životno osiguranje čije troškove pokriva Direktna Banka.
Ostvarite sve svoje planove i vodite aktivan život i u zrelim godinama, uz našu direktnu podršku.

Gotovinski kredit i kredit za refinansiranje u dinarima za penzionere sa životnim osiguranjem – promenljiva kamatna stopa
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 5.000,00 – 1.200.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 12,95%, promenljiva, godišnja
 • Period otplate kredita: 6 – 83 meseca
 • Bez troška za obradu kreditnog zahteva
 • Banka snosi trošak životnog osiguranja za klijenta
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Bez obaveznog prenosa penzije
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Gotovinski kredit i kredit za refinansiranje u dinarima za penzionere sa životnim osiguranjem – promenljiva kamatna stopa
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Rok otplate 83 meseca
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 12,95%
Iznos troška za obradu kreditnog zahteva 0 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 9.149,86 RSD
Efektivna kamatna stopa** 13,78%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 761.956,44 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 11,93%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.

Prijavite se za kredit za penzionere

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Medi krediti

Ostvarili smo partnerski odnos sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom za ginekologiju sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftamologiju Miloš klinika. Ukoliko Vam je potrebna medicinska nega ili usluga, posetite nas u Vama najbližoj poslovnici naše banke i približićemo Vam prednosti i olakšice u otplati medicinskih usluga, u okviru dinarskog potrošačkog kredita.

 • Opšta bolnica MediGroup je zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja pruža zdravstvene usluge iz oblasti hirurgije, interne medicine, ginekologije i akušerstva sa porodilištem, pedijatrije, ortopedije, urologije, laboratorijske i radiološke dijagnostike.

 • Specijalna bolnica Jevremova je centar za reproduktivnu medicinu koji obavlja sveobuhvatno ispitivanje i lečenje neplodnosti, primenjujući najsavremenije metode u postupcima vantelesne oplodnje, inovativne tehnike u asistiranoj reprodukciji.

 • Miloš klinika je specijalna bolnica za oftalmologiju i Centar za refraktivnu hirurgiju, kao predvodnik u savremenim metodama lečenja bolesti oka, nudi profesionalna rešenja kod operacije katarakte, laserskog skidanja dioptrije, lečenja rožnjače, glaukoma, retine, strabizma, laserskih intervencija, okuloplastike i ostalih oftalmoloških operacija.

Potrošački krediti u dinarima, u saradnji sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftalmologiju Miloš klinika – fiksna kamatna stopa, sa prenosom plate
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa fiksna, godišnja: 8%
 • Period otplate kredita: 12–36 meseci
 • Naknada: 1,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer potrošačkog kredita u dinarima u saradnji sa MediGroup - fiksna kamatna stopa
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 300.000,00 RSD
Rok otplate 36 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 8%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 3.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
Mesečni trošak održavanja računa sa osnovnim uslugama 180,00 RSD
RATA 9.400,91 RSD
Efektivna kamatna stopa* 10,46%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 339.432,76 RSD

* Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04. 2018. godine.

Potrošački krediti u dinarima, u saradnji sa Opštom bolnicom Medigroup, Specijalizovanom bolnicom sa porodilištem Jevremova i Specijalizovanom bolnicom za oftalmologiju Miloš klinika – fiksna kamatna stopa, bez prenosa zarade
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: 5.000,00–2.000.000,00 RSD
 • Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja: 9%
 • Period otplate kredita: 12–36 meseci
 • Naknada: 1,0% od iznosa kredita, jednokratno, minimum 2.000,00 RSD
 • Sredstvo obezbeđenja kredita: uslovna administrativna zabrana i lična menica
 • Bez obaveznog depozita
 • Bez obaveznog učešća
 • Bez žiranta
 • Bez prenosa zarade
 • Podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu
Primer potrošačkog kredita u dinarima u saradnji sa MediGroup - fiksna kamatna stopa bez prenosa zarade
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 300.000,00 RSD
Rok otplate 36 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 9%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 3.000,00 RSD
Trošak menice 50,00 RSD
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246,00 RSD
RATA 9.539,92 RSD
Efektivna kamatna stopa* 10,18%
Ukupan iznos kredita sa kamatom 344.562,12 RSD

* Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04. 2018. godine.

Prijavite se za medi kredit

Bolje je kada razgovaramo direktno.
Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku. Zajedno ćemo ostvariti najbolju ponudu - za Vas.

Krediti na prodajnom mestu

Direktna Banka je svim svojim postojećim i potencijalnim klijentima omogućila potrošačke kredite direktno na prodajnim mestima svojih partnera. Cilj nam je da bez odlaska u Banku obavite željenu kupovinu, samo uz važeću ličnu kartu i bez obaveze otvaranja tekućeg računa. Odgovor na kreditni se dobija brzo i direktno na prodajnom mestu.

WinWin partneri

Potrošački krediti Direktna Banke Vam omogućavaju da lako i brzo ostvarite mnoge želje i obezbedite sebi udoban život, u kupovinu idete opušteno.

Dinarski potrošački kredit u prodajnim objektima Win Win partnera – period otplate 24 meseca
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova Kreditnog biroa
 • BEZ žiranta
 • Podnošenje zahteva samo sa ličnom kartom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 850.000,00 RSD
 • Rok otplate: 24 meseca
 • Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja: 0%
 • Naknada: 8% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana
Primer dinarskog potrošačkog kredita u prodajnim objektima Win Win partnera – period otplate 24 meseca
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 50.000,00 RSD
Rok otplate 24 meseca
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 0%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 8% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
RATA 2.250, RSD
Efektivna kamatna stopa* 7,44%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 54.000 RSD

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2019. godine.

Dinarski potrošački kredit u prodajnim objektima Win Win partnera – period otplate 12 meseci
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ troškova Kreditnog biroa
 • Podnošenje zahteva samo sa ličnom kartom
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 850.000,00 RSD
 • Rok otplate: 12 meseci
 • Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja: 0%
 • Naknada: 5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana
Primer dinarskog potrošačkog kredita u prodajnim objektima Win Win partnera – period otplate 12 meseci
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Iznos kredita 30.000,00 RSD
Rok otplate 12 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 0%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 5% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
RATA 2.625,00 RSD
Efektivna kamatna stopa* 8,76%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 31.500,00 RSD

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 05.04.2019. godine.

Auto krediti na prodajnim mestima partnera

Izaberite direktan put do novog automobila, sa još boljim auto kreditom. U našoj ponudi imamo kredite za kupovinu novih i polovnih vozila, uz ekonomične uslove kreditiranja. Rešenje za dinamičniji način života i detalji ponude očekuju Vas u mreži naših dilera.

Promotivni auto kredit na prodajnom mestu partnera za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 13-48 meseci
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • FIKSNA kamatna stopa
 • BEZ troškova održavanja kreditne partije
 • BEZ žiranta
 • BEZ zaloge na vozilu za sve iznose kredita
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ troškova menice i Kreditnog biroa na prodajnim mestima partnera. Troškove menice snosi Banka.
 • Kredit je dinarski, indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS-a na dan otplate
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 13 do 48 meseci
 • Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja: 2,99%
 • Naknada za obradu zahteva: 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu) 
 • Učešće: minimum 30% od cene vozila
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
 • Promotivna ponuda važi do 30.11.2020.    
Promotivni auto kredit na prodajnim mestima partnera za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 13 do 48 meseci
Valuta kredita Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
Cena vozila 14.286 EUR 11.428 EUR 8.571 EUR
Učešće 30% 4.286 EUR 3.428 EUR 2.571 EUR
Iznos kredita 10.000 EUR 8.000 EUR 6.000 EUR
Rok otplate 48 meseci 48 meseci 48 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 2,99% 2,99% 2,99%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Efektivna kamatna stopa* 4,05% 4,05% 4,05%
Mesečna rata 225,7 EUR 180,56 EUR 135,42 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 10.836,92EUR 8.669,54 EUR 6.502,15 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 01.03.2020. godine

Promotivni auto kredit na prodajnom mestu partnera za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 49-60 meseci
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • FIKSNA kamatna stopa
 • BEZ troškova održavanja kreditne partije
 • BEZ žiranata
 • BEZ zaloge na vozilu za sve iznose kredita
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ troškova menice i Kreditnog biroa na prodajnim mestima partnera. Troškove menice snosi Banka.
 • Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: od 49 do 60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 3,28%, fiksna, godišnja
 • Naknada za obradu zahteva: 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen je na period otplate i uračunat je u mesečnu ratu)
 • Učešće: minimum 30% od cene vozila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
 • Promotivna ponuda važi do 30.11.2020.
Promotivni auto kredit na prodajnom mestu partnera za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 49 do 60 meseci
Valuta kredita Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
Cena vozila 14.286 EUR 11.428 EUR 8.571 EUR
Učešće 30% 4.286 EUR 3.428 EUR 2.571 EUR
Iznos kredita 10.000 EUR 8.000 EUR 6.000 EUR
Rok otplate 60 meseci 60 meseci 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 3,28% 3,28% 3,28%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Efektivna kamatna stopa* 4,15% 4,15% 4,15%
Mesečna rata 184,53 EUR 147,63 EUR 110,72 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 11.075,44 EUR 8.860,72 EUR 6.645,39 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 01.03.2020. godine

Promotivni auto kredit na prodajnom mestu partnera za nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 61-84 meseca
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • FIKSNA kamatna stopa
 • BEZ troškova održavanja kreditne partije
 • BEZ žiranata
 • BEZ zaloge na vozilu za sve iznose kredita
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ troškova menice i Kreditnog biroa na prodajnim mestima partnera. Troškove menice snosi Banka.
 • Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate: od 61 do 84 meseca
 • Nominalna kamatna stopa: 3,98%, fiksna, godišnja
 • Naknada za obradu zahteva: 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen je na period otplate i uračunat je u mesečnu ratu)Učešće: minimum 30% od cene vozila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
 • Promotivna ponuda važi do 30.11.2020.
Promotivni auto kredit na prodajnim mestima partneraza nove automobile indeksiran u evrima sa rokom otplate od 61 do 84 meseca
Valuta kredita Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
Cena vozila 14.286 EUR 11.428 EUR 8.571 EUR
Učešće 30% 4.286 EUR 3.428 EUR 2.571 EUR
Iznos kredita 10.000 EUR 8.000 EUR 6.000 EUR
Rok otplate 84 meseca 84 meseca 84 meseca
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 3,98% 3,98% 3,98%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 1,99% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Efektivna kamatna stopa 4,66% 4,66% 4,66%
Mesečna rata 139,32 EUR 111,45 EUR 83,59 EUR
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 11.707,3 EUR 9.365,34 EUR 7.024,21 EUR

*Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 01.03.2020. godine

Auto kredit u dinarima za nova vozila sa rokom otplate na 60 meseci – bez zaloge na vozilu
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Učešće: min. 30% od vrednosti automobila
 • Nominalna kamatna stopa:13,97% promenljiva, godišnja*
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
POS KREDIT ZA NOVE AUTOMOBILE U DINARIMA – bez zaloge na vozilu - učešće za kredit 30%
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Cena vozila 1.500.000,00RSD
Učešće 30% 450.000,00 RSD
Iznos kredita 1.050.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 13,97%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Efektivna kamatna stopa** 15,92%
Mesečna rata 24.903,65 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 1.499.923,42 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 12,95%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine
Bez troškova menice i Kreditnog biroa na prodajnim mestima partnera. Trošak menice snosi banka.

Auto kredit u dinarima za nova vozila sa rokom otplate na 60 meseci – sa zalogom na vozilu
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa:13,97% promenljiva, godišnja*
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
PRIMER AUTO KREDITA ZA NOVE AUTOMOBILE U DINARIMA – sa zalogom na vozilu - učešće za kredit manje od 30%
Cena vozila 2.300.000,00 RSD
Učešće manje od 30% 230.000,00 RSD
Iznos kredita 2.070.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 13,97%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade je finansiran iz kredita, raspoređen je na period otplate i uračunat je u mesečnu ratu)
Trošak zaloge na vozilu 1.080 RSD
Efektivna kamatna stopa** 15,95%
Mesečna rata 49.095,75 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 2.956.990,85 RSD

* Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 12,95%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.
Bez troškova menice i izveštaja Kreditnog biroa na prodajnim mestima partnera. Trošak menice snosi banka.

Auto kredit u dinarima za polovna vozila sa rokom otplate do 60 meseci – sa zalogom na vozilu
 • BEZ obaveznog učešća
 • BEZ žiranta
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate*: od 12 do 60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 15,97% promenljiva, godišnja**
 • Naknada:2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade je finansiran iz kredita, raspoređen je na period otplate i uračunat je u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
PRIMER AUTO KREDITA ZA POLOVNE AUTOMOBILE U DINARIMA – sa zalogom na vozilu - učešće za kredit manje od 30%
Cena vozila 2.300.000,00 RSD
Učešće manje od 30% 230.000,00 RSD
Iznos kredita 2.070.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS promenljiva, godišnja*
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja** 15,97%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Trošak zaloge na vozilu 1.080 RSD
Efektivna kamatna stopa*** 18,28%
Mesečna rata 51.311,50 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 3.091.545,85 RSD

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.
** Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 14,95%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.
*** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine
Bez troškova menice i izveštaja Kreditnog biroa na prodajnim mestima partnera. Trošak menice snosi banka.

Auto kredit u dinarima za polovna vozila sa rokom otplate do 60 meseci – bez zaloge na vozilu
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • BEZ obaveze prenosa plate
 • BEZ žiranata
 • Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
 • Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate od 12 do 60 meseci
 • Učešće: bez obaveznog učešća, ali ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000 RSD neophodna je zaloga na vozilu
 • Nominalna kamatna stopa: 15,97% promenljiva, godišnja*
 • Naknada: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
 • Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica, zaloga na vozilu (ukoliko je učešće manje od 30% vrednosti automobila i/ili ukoliko je iznos kredita veći od 2.000.000,00 RSD)
Auto kredit u dinarima za polovna vozila sa rokom otplate do 60 meseci – bez zaloge na vozilu – učešće za kredit 30%
Valuta kredita Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Cena vozila 700.000,00 RSD
Učešće 30% 210.000,00 RSD
Iznos kredita 490.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, promenljiva, godišnja* 15,97%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
Efektivna kamatna stopa** 18,26%
Mesečna rata 12.146,20 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 731.815,17 RSD

* Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci.
** Nominalna kamatna stopa određena je promenljivim 3M Beliborom i fiksnim procentualnim iznosom (NKS = 3M Belibor + 14,95%). 3M BELIBOR na datum 20.08.2020. iznosi 1,02%. Za kredite u otplati, usklađivanje nominalne kamatne stope sa 3M BELIBOROM vrši se kvartalno, na datume 5. ili 20. odnosno, 05.01. ili 20.01.,05.04. ili 20.04., 05.07. ili 20.07., 05.10. ili 20.10, u zavisnosti od odabranog datuma dospeća, primenom vrednosti 3M BELIBORA, koja je važila na datum 20. u mesecu koji prethodi mesecu u kom se vrši usklađivanje za nove plasmane. U slučaju promene 3M BELIBORA,nova stopa primenjuje se na ostatak otplate duga po kreditu.

*** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 06.09.2020. godine.
Bez troškova menice i Kreditnog biroa na prodajnim mestima partnera. Trošak menice snosi banka.

POS KREDIT ZA POLOVNE AUTOMOBILE u evrima sa rokom otplate od 12 do 60 meseci
 • BEZ obaveze prenosa zarade
 • BEZ žiranata
 • BEZ zaloge na vozilu za sve iznose kredita
 • BEZ obaveznog KASKO osiguranja
 • Kredit je dinarski, indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
 • Iznos kredita: 250.000,00–5.000.000,00 RSD
 • Rok otplate*: od 12 do 60 meseci
 • Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja: 7%
 • Naknada za obradu zahteva: 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen je na period otplate i uračunat je u mesečnu ratu)
 • Učešće: minimum 30% od cene vozila
 • Sredstva obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica
POS KREDIT ZA POLOVNE AUTOMOBILE u evrima sa rokom otplate od 12 do 60 meseci
Valuta kredita Kredit je dinarski indeksiran u EUR, rata se plaća po srednjem kursu NBS na dan otplate
Cena vozila 7.143 EUR
Učešće 30% 2.143 EUR
Iznos kredita 5.000 EUR
Rok otplate* 60 meseci
Nominalna kamatna stopa, fiksna, godišnja 7,00%
Troškovi koji padaju na teret klijenta
Iznos naknade 2% od iznosa kredita (ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu)
RATA 100,99 EUR
Efektivna kamatna stopa** 8,12%
Ukupan iznos kredita sa kamatom i naknadom 6.063,29 EUR

*Automobil u trenutku otplate poslednje rate kredita ne može biti stariji od 120 meseci
Bez troškova menice i kreditnog biroa na POS prodajnim mestima. Trošak menice snosi banka.
**Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 01.10.2019. godine.

Ponuda Auto kredita na prodajnim mestima partnera

Ponuda Auto kredita za Ford vozila

Trenutno ažuriramo podatke za ovu stranu.

Ponuda Auto kredita za Citroen vozila

Trenutno ažuriramo podatke za ovu stranu.

Krediti za motocikle i skutere u saradnji sa P.G.S. Motor

Direktno do novog motocikla i skutera, uz našu direktnu podršku i realizaciju kreditnog zahteva na svim prodajnim mestima našeg partnera P.G.S. Motori.